ST till Arbetsdomstolen för Peter Springare

ARBETSRÄTT2019-05-20

ST stämmer staten för omplaceringen av den kontroversielle debattören Peter Springare. Omplaceringen skedde för att ”bestraffa en anställd som av arbetsgivaren uppfattats som obekväm och frispråkig”, skriver förbundet i sin stämningsansökan till Arbetsdomstolen.

Örebropolisen och ST-medlemmen Peter Springare har polisanmälts flera gånger av sin egen arbetsgivare för bland annat hets mot folkgrupp och dataintrång. Detta sedan han uttalat sig på Facebook och i andra sammanhang om kopplingen mellan invandring och brottslighet.

Men endast en förundersökning om dataintrång startades, och den lades ned. Polisledningen valde då att, med angivande av helt andra skäl, omplacera honom till andra arbetsuppgifter. Efter en lång karriär som förundersökningsledare och chef flyttades den 62-årige Peter Springare till en tjänst som utredare av miljöbrott. Där hjälper han andra att bereda ärenden, på ett område där han saknar kompetens, enligt STs stämningsansökan.

ST anser att omplaceringen är att jämställa med avsked och otillåten disciplinåtgärd, och kräver att avskedet ska ogiltigförklaras och Peter Springare få ett skadestånd på 150 000 kronor.

I de tvisteförhandlingar som föregått stämningsansökan har arbetsgivaren hävdat att omplaceringen bland annat motiveras av att han deltagit i pokerkvällar tillsammans med utomstående i en lokal på arbetsplatsen där det fanns sekretessbelagt material. Han anklagas också för olämplig jargong mot kvinnor och för att ha lagt sig i en mordutredning som överlämnats till en annan förundersökningsledare.

ST tillbakavisar alla de påståendena. Peter Springare har varit uppskattad som chef och medarbetare, pokerkvällarna innebar ingen risk för sekretessbelagt material och kritiken angående mordutredningen faller på Polisens egna missgrepp, anser förbundet.

Enligt ST finns ingen annan förklaring till omplaceringen än arbetsgivarens missnöje med Peter Springares uttalanden i media och sociala medier, uttalanden som fallit inom ramen för hans yttrandefrihet och som han framfört på fritiden. Först när det stod klart att polisanmälningarna mot den egna medarbetaren inte ledde någonstans vidtogs åtgärden omplacering. Och omplaceringen gjordes ”mot arbetstagarens vilja och till mindre kvalificerade arbetsuppgifter. Springare har även tvingats lämna sin arbetsgemenskap genom att omplaceras till helt andra arbetsuppgifter på en annan enhet.”

ST anser att arbetsgivarens agerande är ett ogiltigt avsked. Peter Springares enskilda anställningsavtal från 2014 är som förundersökningsledare, ”för närvarande placerad” vid avdelningen grova brott.

– Vi har tittat på frågan om omplacering, och vi anser att den inte var skälig, säger STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar. Och eftersom vi kom till vägs ände i tvisteförhandlingarna såg vi ingen annan utväg än att gå till Arbetsdomstolen.

Peter Springares åsikter har inte påverkat förbundets vilja att hjälpa honom, säger hon.

– Vi stöttar alla våra medlemmar som har arbetsrättsliga utmaningar.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Arbetsrätt