”Stärk skyddet för föräldralediga”

YTTRANDE2003-08-07
Stärkt anställningsskydd för föräldralediga och färre skäl för visstidsanställning. Det tillstyrker TCO i sitt yttrande över förslaget till en ny arbetsrätt.

I ett 21 sidor långt dokument har TCO yttrat sig om förslaget till ny arbetsrätt. Detta bygger bland annat på synpunkter som kommit in från medlemsförbunden, däribland ST. Några av de viktigaste punkterna är följande:

Visstidsanställning. I sitt yttrande tillstyrker TCO att antalet former för visstidsanställning minskas till två.

Däremot säger TCO nej till 18 månader som gräns för visstidsanställning under en femårsperiod. Man avstyrker också förslaget till sanktionssystem för den arbetsgivare som bryter mot bestämmelsen. Istället anser TCO att en visstidsanställning automatiskt bör bli tillsvidareanställning efter viss tid.
Samtidigt påpekar organisationen att staten lämnats i sticket. Inom den statliga sektorn finns fler grunder än på övriga arbetsmarknaden att visstidsanställa genom anställningsförordningen och på högskolans området genom högskoleförordningen.

STs åsikt är att möjligheten att visstidsanställa enligt båda dessa förordningar bör bort, vilket också framförts till TCO.

Skäl för uppsägning. TCO beklagar att utredningen inte föreslagit någon ändring när det gäller arbetsgivarns möjlighet att välja uppsägningsgrund, det vill säga på grund av arbetsbrist eller personliga skäl. Idag är risken för godtycklighet för stor.
Vikariat. TCO kan acceptera att vikariat pågår i 36 månader under sammanlagt fem år, om det efter tolv månader är personanknutet.

Föräldraledighet. TCO ser mycket positivt på att skyddet för småbarnsföräldrar stärks. Bland annat föreslås att om den som är föräldraledig sägs upp får uppsägningstiden börja räknas först efter barnledighetens slut. Ett särskilt förbud mot att diskriminera föräldralediga bör skrivas in i föräldraledighetslagen.

Företrädesrätt till återanställning. TCO tillstyrker att kvalifikationstiden för att få återanställningsrätt sänks till sex månader för den som mist jobbet på grund av arbetsbrist. Enligt TCO borde utredningen ha uppmärksammat begräsningen i återanställningsrätten som finns i den statliga sektorn. Trots återanställningsrätt kan man där konkurreras ut av en ny sökande med bättre kvalifikationer.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.