Regeringens krispaket ska bland annat gå till aktörer som har förlorat intäkter på grund av inställda evenemang, som exempelvis konserter, enligt ett pressmeddelande.
Bild: Mostphotos
Regeringens krispaket ska bland annat gå till aktörer som har förlorat intäkter på grund av inställda evenemang, som exempelvis konserter, enligt ett pressmeddelande.

Statens kulturråd får i uppdrag att fördela 881 miljoner kronor

STATSBUDGETEN2020-10-02

Över hälften av det krispaket på 1,5 miljarder kronor till kulturaktörer som regeringen aviserat kommer att fördelas av Statens kulturråd och bland annat gå till arrangörer som förlorat publikintäkter på grund av coronapandemin. Resten av pengarna kommer främst att hanteras av Filminstitutet och Konstnärsnämnden.

Det kulturkrispaket som regeringen tidigare har presenterat är på sammanlagt 1,5 miljarder kronor. För att avgöra hur pengarna ska fördelas har man tittat på det statliga stöd som kulturaktörer fick förra året samt hur situationen ser ut för olika delar av kulturlivet med tanke på coronakrisen, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Statens kulturråd får förfoga över den största delen av krispaketet, då myndigheten ska fördela 881 miljoner kronor. Enligt regeringens anvisningar ska nära hälften av dessa, 400 miljoner kronor, gå till aktörer som har förlorat intäkter på grund av inställda evenemang. Av resterande medel ska 80 miljoner kronor bland annat delas ut som stöd för att arrangemang ska kunna ske ”under smittskyddssäkra former”.

”Det nya krisstödet är ett viktigt tillskott för kultursektorn som är i stort behov av stöd. Vi ska nu göra allt vi kan för att fördela pengarna så snabbt som möjligt”, kommenterar Kajsa Ravin, generaldirektör för Statens Kulturråd, beslutet i ett pressmeddelande.

Kajsa Ravin.
Bild: Hans Alm
Kajsa Ravin.

Filminstitutet får 375 miljoner kronor att fördela till filmfestivaler, biografer och distributörer för uteblivna inkomster till följd av pandemin, enligt anvisningarna. Krispaketet ska också kunna användas till film- och serieproducenter, bland annat de som får ökade kostnader då inspelningar måste smittskyddssäkras.

I övrigt får Konstnärsnämnden 200 miljoner kronor att fördela som statsbidrag till konstnärer. Författarfonden, Scenkonstallianserna och centrumbildningarna samt Sametinget får 30, 20 respektive 4 miljoner kronor att förfoga över.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.