Statlig utredning föreslår ny myndighet

STATSFÖRVALTNING2024-05-13

En utredning föreslår att en ny statlig myndighet ska få ansvar för att införa ungdomskriminalitetsnämnder av dansk modell i Sverige. Syftet är att stoppa nyrekryteringen av barn och unga till kriminella gäng.

Den särskilda utredaren Susanne Eberstein fick 2022 i uppdrag att ta fram förslag på tydligare åtgärder från samhället gentemot barn och unga som hamnat i en kriminell bana. I uppdraget har också ingått att åtgärderna ska möjliggöra tidigare och mer samordnade insatser för att förebygga fortsatt kriminalitet.

Utredningen föreslår att ungdomskriminalitetsnämnder, liknande sådana som 2019 infördes i Danmark, ska införas även i Sverige. Förslaget innebär att en ny statlig myndighet, Myndigheten mot ungdomskriminalitet, inrättas för att leda och samordna nämndernas arbete. Myndigheten ska enligt förslaget ha sju regionala beslutsorgan med uppgift att besluta om individuella brottsförebyggande åtgärder för barn och unga. Myndigheten mot ungdomskriminalitet föreslås samarbeta bland annat med Polismyndigheten och kommunernas socialnämnder.

Ett alternativ till att inrätta en ny myndighet är enligt utredaren att låta Kriminalvården ansvara för ungdomskriminalitetsnämnderna.

Den danska modellen bygger på ett statligt huvudmannaskap där staten griper in, beslutar om och följer upp brottsförebyggande åtgärder för unga individer som har begått eller misstänks för allvarlig brottslighet. Utredaren föreslår att modellen anpassas efter svenska förhållanden och rådande regelverk.

”Regeringen är djupt oroad över att unga rekryteras till kriminella nätverk och vi måste sätta in alla åtgärder vi kan för att möta detta. Alla barn och unga har rätt till en trygg uppväxt och ljus framtid. De förslag som utredaren nu har lämnat skulle kunna vara ett sätt att tidigt hindra eller bryta kriminella banor, som vi nu kommer att analysera närmare”, förklarar socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, M, i ett pressmeddelande.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA