Stor okunskap om dataskyddsförordningen

INTEGRITET2022-11-30

Bara varannan person känner till dataskyddsförordningen GDPR och bara var femte skyddar sina personuppgifter, visar en undersökning som genomförts på uppdrag av Integritetsskyddsmyndigheten.

Integritetsskyddsmyndighetens rapport Digital integritet 2022 bygger på 1 000 webbintervjuer som på myndighetens uppdrag genomförts av Kantar Sifo. Rapporten pekar bland annat på att bara varannan svensk känner till dataskyddsförordningen GDPR och att bara var femte svensk skyddar sina personuppgifter.

GDPR började tillämpas i maj 2018 och innebar stärkta rättigheter för enskilda och ökade krav på hur företag, myndigheter och andra organisationer hanterar enskildas personuppgifter.

Fyra år efter införandet uppger hälften av de svarande i Integritetsskyddsmyndighetens undersökning att de inte känner till dataskyddsförordningen.

”Det är oroande eftersom en förutsättning för att kunna skydda sina personuppgifter i olika sammanhang är dels att känna till att bestämmelserna finns, dels att kunna använda rättigheterna när man behöver”, kommenterar Andrea Amft, analytiker på Integritetsskyddsmyndigheten, undersökningsresultatet i ett pressmeddelande.

De flesta svarande i undersökningen är trygga med hur myndigheter använder personuppgifter, medan var tredje oroar sig för hur företag använder personuppgifterna. Trots det uppger 6 av 10 svarande att de sällan eller aldrig läser användarvillkor.

Och även om många oroar sig för integritetsrisker, både för cyberangrepp och ny teknik, är det bara var femte svensk som skyddar sina personuppgifter, skriver Integritetsskyddsmyndigheten i pressmeddelandet.

I pressmeddelandet konstaterar Integritetsskyddsmyndighetens generaldirektör Lena Lindgren Schelin att det inom EU bereds ett stort antal reformer som rör datadelning och ny teknik. ”Frågor som rör en hållbar digital utveckling och den centrala balansgången mellan å ena sidan individens rätt till digital integritet enligt dataskyddsförordningen och å andra sidan samhällets behov av att utveckla nya innovativa tjänster med data som en resurs, bör adresseras under det svenska ordförandeskapet våren 2023”, är hennes uppmaning.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA