Student får skadestånd för diskriminering

HÖGSKOLAN2021-10-28
En student vid Lunds universitet får 25 000 kronor i skadestånd på grund av en lärares anspelning på hennes könsidentitet. Justitiekanslern, JK, kritiserar i sitt beslut också universitetet för att utredningen av det inträffade gått långsamt.

Det var under en föreläsning i februari 2020 en lärare gjorde vissa uttalanden med anspelning på sökandens könsidentitet. När läraren frågade efter hennes namn uppfattade han inte namnet första gången, varför hon fick upprepa det. Läraren uttryckte då förvåning över hennes kvinnliga förnamn och tillade bland annat ”där ser vi hur mina fördomar spelade in, jag trodde inte att du kunde heta (NN)”. Sedan sade läraren att de skulle prata mer om det senare, varpå studenten svarade att det skulle de inte alls eller i vart fall inte om henne.

Trots det tog läraren upp frågan igen senare under föreläsningen och sa då något i stil med ”och när jag inte trodde mig höra rätt första gången (NN) sade sitt namn, så berodde det på att mina fördomar sade mig att han inte kunde heta (NN)”. Sökanden avbröt då läraren och ifrågasatte det rimliga i att diskutera en elev inför klassen. Läraren svarade att uttalandet sade mer om läraren och dennes fördomar än om sökanden.

Studenten anmälde det inträffade till institutionens prefekt. Utredningen om det inträffade blev inte färdig förrän ett helt år efter att händelsen inträffat. JK påpekar i sitt beslut i ersättningsfrågan att ”den tog längre tid än vad som får anses motiverat med hänsyn till dess begränsade omfattning”.

Universitetets utredning kom fram till att studenten blivit utsatt för diskriminering i samband med händelsen och utmynnade i en rekommendation till universitetets lärare samtala om behovet av samtycke när studenter används som exempel i föreläsningssituationer.

Studenten anmälde det inträffade till JK och begärde diskrimineringsersättning med 75 000 kronor. Hon uppgav att hon aldrig förr känt sig så kränkt som efter den anmälda händelsen, som skedde inför hela klassen som bestod av cirka 100 personer. Enligt anmälan har hon fortfaran­de ångest för att yttra sig inför klassen, av rädsla för att åter bli uthängd av en lärare.

Universitetet anser inte att någon diskrimineringsersättning bör utgå eftersom handlingen skedde av tanklöshet, en ursäkt omedelbart framfördes och sökanden inte lidit någon bestående skada. Universitetet vill också att JK tar hänsyn till att utredningen lett till att institutionen gjort förtydliganden kring lärarnas användande av exempel i undervisningen och att universitetets systematiska förebyggande arbete mot diskriminering efter händelsen satts mer i fokus.

JK konstaterar att studenten i samband med föreläsningen bemöttes på ett sätt som kvalificerar som diskriminering genom trakasserier, som haft samband med könsöverskridande identitet eller uttryck. Därmed har hon också rätt till diskrimineringsersättning, dels på grund av trakasserierna, dels på grund av att universitetet brustit i sin utredningsskyldighet.

JK bestämmer ersättningens storlek utifrån att det varit fråga om ett enstaka fall av trakasserier, att det inte funnits något syfte att trakassera samt att trakasserierna varken har innefattat nedsättande tillmälen eller lett till några mer ingripande konsekvenser för sökanden, som exempelvis förlust av utbildningsplats eller examinationsmöjlighet. Den sammanlagda ersättningen bestäms till 25 000 kronor, varav 10 000 kronor i diskrimineringsersättning, 10 000 kronor för upprättelse och 5 000 kronor i preventionspåslag.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.