Svårt att få rätt mot Säkerhetspolisen

RÄTTSVÄSENDET2019-10-21

Inte en enda gång har en person lyckats få rätt efter överklagan när Säkerhetspolisen, Säpo, beslutat att personen utgör ett säkerhetshot. Det visar en genomgång som Ekot gjort kring lagen om särskild utlänningskontroll.

Lagen om särskild utlänningskontroll, LSU, ger Säpo möjlighet att ansöka om utvisning av utländska medborgare därför att de enligt myndigheten utgör ett säkerhetshot eller kan befaras begå ett terrorbrott. Säpos ansökan går först till Migrationsverket och kan överklagas till Migrationsöverdomstolen. Regeringen är sista instans.

Enligt Ekots granskning har antalet personer som Säpo pekat ut som allvarligt säkerhetshot enligt LSU ökat kraftigt. Totalt handlar det om ett 40-tal fall sedan lagen infördes på 1990-talet. Nästan hälften har aktualiserats de senaste två åren. Hittills i år har Säpo ansökt om utvisning av tolv personer.

Enligt enhetschef Fredrik Hallström vid Säpo gäller det personer som inte själva utgör ett akut säkerhetshot. Men genom sin aktivitet bidrar de till ett långsiktigt hot, till exempel genom att vara tongivande i verksamheter där radikalisering sker:

”Tillväxten i miljön har varit så stark de senaste åren. Där har vi gjort en ansträngning att tillsammans med andra myndigheter försöka trycka tillbaka den här utvecklingen, där miljön underblåser hotet mot Sverige,” säger Fredrik Hallström till Ekot.

Enligt Ekot har ingen av det 40-tal personer som anklagats enligt LSU lyckats vinna mot Säpo efter överklagan. Två gånger har ansökan avskrivits därför att personen lämnat landet. Sex andra ärenden väntar för närvarande på prövning av regeringen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA