Rättssäkerheten i Säpo-mål ifrågasatt

SÄKERHETSRISKER2019-10-22

Rättssäkerheten för de personer som av Säpo utpekas som säkerhetshot ifrågasätts i en granskning som Sveriges Radios Ekot gjort. Varken de anklagade, deras juridiska ombud eller de myndigheter som ska döma får ta del av hela bevisningen.

Majoriteten av dem som pekats ut som säkerhetshot av Säkerhetspolisen, Säpo, under de senaste åren har inte själva fått ta del av myndighetens bevisning mot dem, enligt Ekot.

”Har man inte tillgång till bevisningen så kan man inte heller bemöta den själv och säga varför vissa uppgifter inte stämmer överens med hur saker och ting ligger till egentligen”, säger det juridiska ombudet Alparslan Tügel till Ekot.

Enligt avdelningschef Fredrik Hallström på Säpo är hemlighållandet av bevismaterialet motiverat av säkerhetsriskerna:

”Det är just att Säkerhetspolisens förmåga, att skydda Sverige och förhindra den här typen av säkerhetshotande verksamhet, som avsevärt skulle kunna försvagas”, säger han till Ekot.

Inte ens de myndigheter som fattar beslut om Säpos ansökningar att utvisa personer som misstänks vara säkerhetshot får enligt Ekots granskning se all bevisning. Enligt lagmannen Anita Linder vid Migrationsöverdomstolen kan domstolen konstatera att Säpo har mer information än de lämnar ut till domstolen, som är den instans den misstänkte kan överklaga till sedan Migrationsverket fattat sitt beslut.

Enligt Anita Linder får Migrationsöverdomstolen inte ta del av det underlag Säpo har för sin begäran om utvisning. Det man får är Säpos mer översiktliga beskrivning av utredningen och bevisningen.

I ett yttrande till regeringen i ett aktuellt fall skriver Migrationsöverdomstolen att den utredning som Säpo presenterat inte är särskilt konkret:

”Det informationsunderskott som finns i dessa ärenden hos domstolen och i än högre grad ibland hos utlänningen och dennes ombud är dock i första hand en fråga för lagstiftaren”, citerar Ekot ur yttrandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA