Annons:

Bild: Kriminalvården

Svensk och dansk kriminalvård har lika höga kostnader

KRIMINALVÅRDEN2023-12-04

De svenska kostnaderna för häktade och intagna i anstalt ligger på samma nivå som i jämförbara länder, visar en utredning som gjorts av Kriminalvården. Men den säger ingenting om kvaliteten. ”Det är oerhört svårt att jämföra kvaliteten i verksamheten mellan länder”, kommenterar Björn Myrberg, direktör för Kriminalvårdens ekonomi- och fastighetsavdelning, utredningen i ett pressmeddelande.

Tidigare statistik från Europarådet har visat att Sverige har bland den högsta dygnskostnaden i Europa, för häktade och intagna i anstalt. Men den jämförelsen är enligt Kriminalvården missvisande , visar den utredning som Kriminalvården på uppdrag av regeringen har gjort mellan jämförbara länder. Enligt utredningen ligger Sveriges kostnader på ungefär samma nivå som i Danmark. Norge och Nederländerna har högre dygnskostnader, medan Belgiens och Finlands dygnskostnader är lägre.

Enligt rapporten till regeringen är det mycket svårt att jämföra kostnaderna mellan länder. Olika länder räknar in olika saker i dygnskostnaden och i sin inrapportering till Europarådet. För Sveriges del påverkar bland annat de höga sociala avgifterna och bemanningstätheten totalbilden.

Kriminalvården har jämfört Sverige med Danmark, Norge, Finland, Belgien och Nederländerna. De anses jämförbara utifrån kriterierna välstånd, rättssystem, omfattning av kriminalvård och ländernas storlek. De största skillnaderna finns enligt rapporten inom central administration, hyra och elektronisk övervakning.

”Vi har försökt att identifiera skillnader i de rapporterade uppgifterna för att skapa ett bättre underlag för att kunna jämföra olika länders kostnader, men det finns fortfarande faktorer som vi inte tagit hänsyn till. Exempelvis är det skillnader i hur rättsväsendet är organiserat och vilket uppdrag vi har. Våra siffror ger ändå en mer jämförbar bild”, betonar Björn Myrberg i pressmeddelandet.

Kriminalvården har också jämfört personaltäthet, beläggningsgrad, löneläge och andel öppna platser. Att värdera kvaliteten i den verksamhet som bedrivs är dock mycket svår att göra då det är där är många faktorer spelar in.

”En högre dygnskostnad behöver inte innebära lägre effektivitet. Det beror också på vilken effekt nedlagda resurser får. Det är oerhört svårt att jämföra kvaliteten i verksamheten mellan länder. Vi har inte kunnat bedöma det inom ramen för detta uppdrag”, konstaterar Björn Myrberg.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA