Bild: European Public Prosecutor's Office (Eppo), Linnea Engberg/Regeringskansliet

Sverige nära europeiskt åklagarsamarbete

ÅKLAGARMYNDIGHETEN2024-06-11

Regeringen har tagit Sverige ett steg närmare Europeiska åklagarmyndigheten, Eppo, genom att anmäla det svenska deltagandet till EU-kommissionen och ministerrådet. Enligt justitieminister Gunnar Strömmer, M, är detta det sista formella steget från svensk sida.

Enligt regeringen ökar möjligheterna att utreda, lagföra och väcka talan mot ekonomisk brottslighet i EU när Sverige kommer med i Eppo.

”Ett svenskt deltagande i Eppo innebär bättre förutsättningar och stärkt samarbete med andra länder för att strypa den kriminella ekonomin och återta brottsvinster både på EU-nivå och i Sverige”, framhåller Gunnar Strömmer i pressmeddelandet och tillägger att regeringens beslut utgör det sista formella steget från svensk sida för att gå med i samarbetet.

Eppo har till uppgift att utreda, lagföra och väcka talan för brott som skadar EUs ekonomiska intressen. Det kan handla om bedrägeri, penningtvätt, korruption och mutbrott, men också om vissa gränsöverskridande skattebrott.

Riksdagen antog nyligen regeringens förslag om en ny lag för att uppfylla de krav som ställs för ett svensk deltagande. Regeringen har sedan tidigare uppdragit till Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten att vidta de åtgärder som krävs för att underlätta Sveriges anslutning till Eppo.

Efter regeringens anmälan till ministerrådet och EU-kommissionen väntas kommissionen bekräfta Sveriges deltagande inom fyra månader. Enligt regeringen kan Eppo förväntas starta sin verksamhet i Sverige innan årets slut.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA