TCO föreslår reform för livspusslet

SOCIALFÖRSÄKRINGAR2020-02-06
TCO föreslår att det ska införas föräldratidsdagar i föräldraförsäkringen, för att öka möjligheterna att få ihop livspusslet. Ett argument för en sådan reform är att undersökningar visar att småbarnsföräldrar har svårt att få tiden att räcka till.

Många tjänstemän är stressade och upplever att tiden inte räcker till för att få ihop livspusslet, skriver TCO i en ny rapport, som baseras på en undersökning från Novus. Både kvinnor och män, med barn under tolv år, känner sig stressade och har svårt att få tiden att räcka till. Kvinnorna uppger att de är mer stressade än män – 55 procent respektive 43 procent.

Det är också främst kvinnor som anpassar arbetslivet och minskar sin arbetstid för att hinna med föräldraskapet. Närmare hälften av kvinnorna och en dryg fjärdedel av männen har gått ned i tid för att lättare kunna kombinera arbete och föräldraskap. Det visar att det här också är en fråga om jämställdhet, anser TCO.

Många tjänstemän uppger att det är viktigt att deras arbetsplats är föräldravänlig. 83 procent av de offentliganställda tjänstemännen anser det och 70 procent av de privatanställda. I offentlig sektor finns det tydliga skillnader mellan könen – nästan nio av tio kvinnor anser att föräldravänligt arbetsliv är viktigt jämfört med tre fjärdedelar av männen.

Många tjänstemän upplever också sin arbetsplats som föräldravänlig, men mer kan göras för att föräldrar ska kunna kombinera arbete och föräldraskap, enligt TCO. Organisationen anser att det också behövs politiska reformer för att göra det lättare att kombinera arbete och föräldraskap.

Enligt TCO är det inte ”nya” lediga dagar som behövs. TCOs förslag är att göra om de 90 dagarna i föräldraförsäkringen som ger lägst ersättning till 10 dagar per år med högre ersättning, när barnet är 3-12 år. De tio dagarna ska fördelas lika mellan pappa och mamma, om barnet har två vårdnadshavare.

Stress varje vecka

Enligt Novus undersökning uppger varannan tjänsteman i offentlig sektor att hen känner sig stressad minst en gång i veckan för att hen inte har tillräckligt med tid för att hinna med både arbete och föräldraskap. En av sex känner sådan stress varje dag. Den som har flera barn känner mer stress. Fler kvinnor än män känner sig stressade en gång i veckan eller oftare. 55 procent av kvinnorna gör det, jämfört med 43 procent av männen.

Nästan varannan av de kvinnliga tjänstemännen i offentlig sektor har gått ner i arbetstid för att lättare kombinera föräldraskap och arbete. I privat sektor har fyra av tio kvinnor gått ner i arbetstid. Men en av tre tjänstemän uppger att deras arbetsbörda inte minskar när de går ner i tid.

Källa: TCO

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.