Bild: Eva Edsjö

TCOs ordförande talade inför kongressen

ST2024-05-30

Klimathot, krig, populism, hat och hot på jobbet var några av de utmaningar som TCOs ordförande Therese Svanström lyfte i sitt tal till STs kongress. Men hon ville också ingjuta hopp och framtidstro i ombuden. ”Det är när tiderna är svåra som vi behövs som allra mest”, sade hon.

Therese Svanström, ordförande för den fackliga centralorganisationen TCO, där ST ingår, inledde sitt tal på STs sista kongressdag med att betona vikten av det fackliga uppdraget.

I en tid präglad av populistiska rörelser, nationalistiska strömningar, klimatförändringar och krig i Europa och i Mellanöstern behövs den fackliga styrkan och en tro på framtiden, underströk hon.

– Det behövs någon med vår kraft och med vår trovärdighet som kan visa att framtiden är något att längta efter. Vi måste orka visa att framtiden också kan vara ljus, sade Therese Svanström.

I sitt tal lyfte hon flera aktuella frågor som påverkar STs medlemmar, som det förslagna utvidgade straffrättsliga ansvaret för tjänstefel, de generella årliga besparingarna i form av ett produktivitetsavdrag och det hat och hot som tjänstemän utsätts för på jobbet.

Det råder en brist på vanligt hederligt hyfs i det offentliga samtalet, konstaterade Therese Svanström.

– I en värld när demokrati är på tillbakagång måste vi värna det demokratiska samtalet, sade hon.

Hon riktade även ett särskilt tack till ST för att förbundet, som första tjänstemannafack, valde att stötta IF Metalls kamp för kollektivavtal genom sympatiåtgärder mot bilföretaget Tesla.

– Det visade så tydligt att vi är starka tillsammans, sade Therese Svanström och möttes av applåder från ombuden.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

STs kongress
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA