Tre av fyra misstror ledningen

ARBETSLIVSINSTITUTET2003-06-26
En personalenkät på Arbetslivsinstitutet visar stor misstro och kritik mot ledningen. Bara var fjärde tror att generaldirektör Inger Ohlsson och hennes ledning klarar framtiden för institutet.

- Enkäten visar väldigt bra resultat i fråga om de egna arbetsuppgifterna och ganska bra i fråga om den egna arbetsgruppen. Däremot är det påfallande få som känner stort förtroende för institutsledningen.

Det säger professor Anders Kjellberg, som har gjort undersökningen och själv arbetar på institutet.

I arbetsmiljöundersökningar är det visserligen vanligt att förtroendet är högre för den närmaste chefen än för den högsta ledningen, men det räcker inte som förklaring, anser Anders Kjellberg.

- Skillnaderna är så stora mellan enheterna. De som varit mest involverade i förändringar, Stockholm och Umeå, är mest kritiska. Den mest omfattande kritiken gäller frågor om förankring och lyhördhet.

Svarsfrekvensen på enkäten var bara 60 procent. Av dem som svarat ansåg endast var femte att ledningen är lyhörd för synpunkter från medarbetarna, och lika få angav att förändringar brukar vara väl förberedda och diskuterade.

En annan fråga är hur det står till med takhöjden på Arbetslivsinstitutet. Färre än hälften instämde i påståendet att man kan framföra kritiska synpunkter utan risk att försämra sin ställning på arbetsplatsen.

I STs arbetsmiljöundersökningar 1999 och 2001 fanns liknande frågeställningar, och där var resultaten betydligt mindre dystra.

Anita Isaksson, som sitter i STs avdelningsstyrelse och är huvudskyddsombud på Arbetslivsinstitutet, tycker att svaren är så tydliga att de är svåra att bortförklara. Facken har dock inte hunnit dra några slutsatser, men Anita Isaksson reagerar över den låga svarsfrekvensen.

- Man kan bara spekulera om orsakerna, men det kan ju vara så att folk inte tycker det är någon mening eftersom man inte känner sig delaktig. Det kan också finnas en rädsla för att svaren inte behandlas konfidentiellt.

Enkätsvaren ger samarbetet mellan fack och arbetsgivare bottenbetyg. Anita Isaksson tycker ändå att samarbetsklimatet blivit bättre sedan ST-styrelsen i vintras skrev ett öppet brev till ledningen om bristande information och delaktighet och om kränkningar av förtroendevalda.

- Det har fungerat dåligt under många år, och problemen kulminerade förra året. Det är inte lätt att ändra på, men jag tycker personligen att det har hänt en del positivt. Vi har infört månadsmöten för information och dialog mellan facket och ledningen, och vi har fått mer gehör för våra förslag.

Generaldirektör Inger Ohlsson - tidigare TCO-ordförande - kommenterar att det ”alltid finns anledning till självkritik”, att dialogen inte varit tillräckligt bra och att det viktiga är hur man fortsätter samtal och dialog under hösten. Någon tanke på att lämna sin post har hon inte.

- Jag har inte tänkt på den frågan. Jag har inte uppfattat stämningen så.

Rädslan att framföra kritik anser hon inte har med hennes ledarstil att göra.

- När det gäller hur vi driver institutet kan det kopplas till min ledarstil, men frågan om möjligheten att framföra kritik är mer komplex.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.