Bild: Ove Nordström/Mostphotos

Tre servicekontor erbjuder hjälp med Migrationsverkets tjänster

STATENS SERVICECENTER 2021-09-01

Från och med i dag kan besökare till Statens servicecenters servicekontor i Borlänge, Mariestad och Visby få hjälp med Migrationsverkets digitala tjänster. Det är ett pilotprojekt som kommer att pågå i fem månader.

På de flesta statliga servicekontor finns sedan tidigare möjlighet att få hjälp med ärenden hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Nu kan besökare på Statens servicecenters servicekontor i Borlänge, Mariestad och Visby också få stöd och personlig service i frågor som gäller Migrationsverkets tjänster. Det kan exempelvis handla om att få hjälp med digitala självbetjäningstjänster och information om regelverk och processer. Servicehandläggarna kan också ta emot handlingar som ska till Migrationsverket.

Anledningen till att pilotprojektet genomförs på just dessa tre orter är att Migrationsverket avvecklar sina kontor där, till följd av att antalet ansökningar om uppehållstillstånd har minskat.

Syftet med pilotprojektet är att undersöka möjligheterna att erbjuda Migrationsverkets tjänster permanent på fler servicekontor. Tanken är också att projektet ska ge underlag till myndigheterna vad gäller vilka tjänster som servicekontoren ska kunna utföra åt Migrationsverket.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Servicekontor
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA