Tydligare arbetsrättskrav för statliga bolag

STATLIGA BOLAG2019-11-26
Bolag med statligt ägande ska ställa tydliga arbetsrättsliga krav på leverantörer vid upphandling, föreslår en statlig utredning. Syftet ska vara att motverka oskäliga arbetsvillkor.

Den särskilde utredaren Rikard Jermsten bedömer i en departementspromemoria att det behövs en reglering av arbetsrättsliga krav på leverantörer för att motverka oskäliga arbetsvillkor. Enligt utredningens förslag ska statligt ägda bolag ställa sådana krav vid alla upphandlingar som överstiger 1,36 miljoner kronor.

De krav som staten vill ställa på leverantörerna ska enligt utredningen anges i statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande, och vara en bindande anvisning till styrelsen. Bolagen ska vara skyldiga att ställa arbetsrättsliga krav enligt principen ”följ eller förklara”.

Utredningens förslag är att de arbetsrättsliga kraven ska formuleras som en generellt tillämpbar uppförandekod eller motsvarande. Den ska ingå i bolagets enskilda avtal med leverantörerna. Kraven som ställs på en huvudleverantör ska också gälla för eventuella underleverantörer i alla led som direkt medverkar till framställandet av den vara eller tjänst som ska levereras till bolaget med statligt ägande.

Kraven ska innebära att leverantörerna ger de anställda lön, arbetstid och semester som motsvarar kollektivavtal eller de lägsta nivåer som gäller motsvarande arbetstagare i ett centralt kollektivavtal som tillämpas i Sverige. Om arbetet utförs där svensk arbetsrätt inte är tillämplig ska leverantörens anställda ha villkor enligt ILOs kärnkonventioner.

Utredningen föreslår också att bolag med statligt ägande regelbundet ska följa upp att deras leverantörer följer de arbetsrättsliga kraven. Bolagen ska också följa upp att huvudleverantörer ställer motsvarande krav på sina underleverantörer.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.