Utredningen ska bland annat ta sikte på om JOs ombudsmän kan agera självständigt med nuvarande regler och lagar som grund, eller om det är nödvändigt med förändringar i regelverket.
Bild: Mostphotos
Utredningen ska bland annat ta sikte på om JOs ombudsmän kan agera självständigt med nuvarande regler och lagar som grund, eller om det är nödvändigt med förändringar i regelverket.

Utredning ska granska JOs självständighet

JUSTITIEOMBUDSMANNEN2019-12-17
En granskning av Justitieombudsmannens, JOs, verksamhet ska inledas, har riksdagen beslutat. Utredningen ska bland annat granska om det nuvarande regelverket ger myndighetens och dess ombudsmän möjlighet att agera självständigt.

Över tre decennier har gått sedan den granskande myndigheten Justitieombudsmannen, JO, själv var föremål för en granskning. Därför har riksdagen efter ett utskottsinitiativ i konstitutionsutskottet, KU, beslutat att uppmana riksdagsstyrelsen att låta utreda myndigheten, vars formella namn är Riksdagens ombudsmän.

Utredningen ska bland annat ta sikte på om JOs ombudsmän kan agera självständigt med nuvarande regler och lagar som grund, eller om det behövs förändringar i regelverket. Man ska också ta ställning till hur regelverket kring JO förhåller sig till de internationella riktlinjer som finns.

Utredningen ska även bedöma om KUs relation till JO på något sätt behöver förändras, och om samarbetet mellan riksdagsförvaltningen och JO är förenligt med JOs självständiga ställning.

De senaste åren har JO fått in allt fler klagomålsärenden. Utredningen ska därför också undersöka om de åtgärder som vidtagits för att möta den ökade arbetsbalastningen är effektiva och ändamålsenliga, och om myndigheten har tillräckliga ekonomiska resurser för verksamheten.

I uppdraget ingår också att analysera vad det betyder för myndighetens uppdrag att offentlig verksamhet i allt större utsträckning bedrivs i privat regi, och att vid behov föreslå ändringar av tillsynsområdet och regelverket.

I konstitutionsutskottets betänkande påpekas dock att JO "i grunden är en välfungerande institution" och att utgångspunkten för en utredning därför bör vara att bevara JO-ämbetets grundläggande uppdrag och struktur.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.