Utrikesministrar försvarar tryckfriheten

TRYCKFRIHET2016-05-04
Sveriges utrikesminister Margot Wallström, S, och Finlands motsvarighet Timo Soini, Sannfinländarna, har skrivit en gemensam debattartikel till försvar för yttrandefriheten i samband med tryckfrihetsförordningens 250-årsjubileum.

Repressiv lagstiftning, våld mot journalister och spridning av statligt kontrollerad propaganda och desinformation är några av de hot mot mediefriheten som förekommer inom EU. Sådana åtgärder innebär inte bara en begränsning av journalisternas arbete och ett hot mot deras liv. De begränsar även medborgarnas delaktighet i samhället, vilket underminerar själva grunden för demokratin, skriver de två utrikesministrarna Margot Wallström och Timo Soini i Journalisten.  

Sverige och Finland var ett land när Sveriges riksdag år 1766 antog världens första tryckfrihetsförordning. Förordningen innebar att censuren för tryckta skrifter avskaffades samt att allmänhetens rätt att få tillgång till allmänna handlingar och delta i politiska debatter tryggades. Tryckfrihetsförordningen har på ett avgörande sätt bidragit till framväxten av våra moderna och nydanande nordiska samhällen, skriver de två:

”Demokratin och rättsstatsprincipen undermineras på många håll, samtidigt som man kränker de mänskliga rättigheterna och inte erkänner deras allmängiltighet. Centralt för dessa utmaningar är att medielandskapet är hotat. Repressiv lagstiftning riktas mot journalister och människorättsförsvarare. Vissa stater lägger allt större medel på spridning av ren propaganda och desinformation. Journalister trakasseras, hotas, förföljs och dödas.”

De två utrikesministrarna pekar i artikeln ut rysk propaganda och desinformation som ett hot som kan underminera själva konceptet objektiv information, genom att framställa all information som antingen vinklad eller ett politiskt maktinstrument.

De menar att ny teknik både kan skapa möjligheter för demokratisk utveckling och användas för att sprida propaganda och desinformation. Utrikesministrarna framhåller att det är avgörande med kritiskt tänkande och källkritik.

”Medierna spelar en nyckelroll när det handlar om att koppla samman information, så att medborgarna själva kan avgöra vad som är sant respektive osant”, skriver de två.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.