Var tionde utvisning verkställs inte

POLISEN2020-08-17
Var tionde beslutad utvisning under de senaste åtta åren har inte kunnat verkställas, enligt Sveriges Radios I lagens namn. Totalt handlar det om 600 personer som dömts till utvisning, men som blivit kvar i landet.

Det är inte alltid Polisen kan genomföra utvisningen av en brottsling som dömts till utvisning. Enligt Sveriges Radio har elva procent av de fall där en person dömts till utvisning inte kunnat verkställas de senaste åtta åren.

Enligt radioprogrammet har statistiken viss eftersläpning och dessutom tillkommer öppna ärenden. Ingen ansvarig myndighet håller räkning på hur många av de här personerna som är i frihet.

”Vi har alltså ett jättedåligt system för att följa upp ärenden och ta fram statistik”, säger chefen för den nationella gränspolisen Patrik Engström till radion.

Det kan finnas olika hinder för att utvisa en person, trots att det beslutats i en dom. Enligt internationella konventioner kan ingen utvisas till ett land där personen riskerar död eller tortyr. Det finns också länder som vägrar att ta emot sina egna medborgare i samband med en utvisning. Det förekommer också att gärningspersoner har uppgett en falsk identitet eller att de uppvisar sådan våldsamhet att utvisningen inte kan genomföras.

”Till många av de här länderna så kan man återvända om man gör det frivilligt. Om du tar Irak, Iran, Somalia, Libanon och Eritrea. Till dessa länder kan du återvända frivilligt, men om du väljer att inte göra det har vi väldigt begränsade möjligheter att verkställa det med tvång”, säger Patrik Engström till radion.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.