Vill satsa miljardbelopp på forskning

STATSBUDGETEN2020-09-15

Mer pengar till forskningsinfrastruktur och höjda basanslag för universitet och högskolor är två av nyheterna i regeringens budgetförslag för nästa år.

I ett pressmeddelande konstaterar utbildningsdepartementet att investeringar i svensk forskning är viktigt för att Sverige ska kunna återstarta ekonomin och försvara positionen som en ledande forskningsnation. I budgeten för nästa år föreslår regeringen därför att man satsar totalt 3,4 miljarder kronor på forskning och innovation.

Pengarna ska bland annat gå till Vetenskapsrådet som ska investera i forskning, innovation och en bättre forskningsinfrastruktur som exempelvis databaser och bibliotek.

I satsningen ingår också en höjning av basanslagen till universitet och högskolor med över en miljard kronor nästa år. Dels genom en särskild förstärkning på 500 miljoner och dels genom en permanent ökning på 720 miljoner.

Förstärkningen av basanslagen motiveras bland annat med att det på grund av pandemin ska ha blivit svårare att få privat extern finansiering för forskningsprojekt.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.