Hur ska jag hitta motivation?

PÅ JOBBET: KARRIÄRFRÅGAN2011-08-19

I höst har jag arbetat nära 20 år inom den statliga sfären och har, noga räknat, 22 år kvar att arbeta. Min utmaning just nu är att hitta min motivation. Det känns som jag redan gjort allting. Har du några tips eller idéer?

I mitt arbete som karriärcoach är detta en ganska vanlig fråga från de personer som jag träffar. Jag brukar då ställa två motfrågor: Vad vill du undvika? Vad vill du uppnå?

Självfallet varierar svaren, men påfallande ofta är personerna hyggligt klara över vad de vill undvika. Den andra frågan brukar tyvärr besvaras mer svävande.

Ett sätt att hitta tillbaka till din motivation är att fundera över dina mål och då framför allt det du vill uppnå.

Ledarskapskonsulten Tommy Lilja skrev för några år sedan bokenPersonligt ledarskap där han betonade vikten av att sätta upp mål.

Det finns några viktiga frågor du bör ta i beaktande när du sätter upp målen:

  • Vart är du på väg?
  • Vad krävs av dig för att nå dina mål?
  • Vad brinner du för?
  • Vad kommer att ge bäst resultat?

Tommy Lilja lägger stor vikt på den sista frågan. Säg att du vill åstadkomma en förändring. Vilka aktiviteter kommer att ge bäst resultat på kort och lång sikt? Det handlar alltså om att prioritera rätt.

Dina prioriteringar kommer med stor sannolikhet att påverkas av en rad faktorer – såsom dina värderingar, drivkrafter, tidigare erfarenheter och omvärldsfaktorer. Några av dessa faktorer är du medveten om. Andra inte. Lägg därför tid på att fundera på detta.

Det viktiga är att de mål du sätter upp är dina egna. Alltför många gör någon annans resa. Ibland under ett helt yrkesliv. Målen måste också vara flexibla och
genomtänkta så du inte knäcker din självkänsla genom att ha orealistiska mål. Sätt upp delmål som går att stämma av längs vägen och se till att målen är mätbara så du vet när du nått fram.

Jörgen Kihlgren är en av STs karriärcoacher

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA