Många fördelar med att rekrytera internt

PÅ JOBBET: KARRIÄRCOACHEN2018-03-06
Om du är chef är en av dina viktigare upp­gifter att rekrytera nya medarbetare. Det finns mycket att vinna på att inte gå över ån efter vatten.
Av:  Inger Ehn Knobblock

Skälet till att en rekrytering behöver göras kan vara att någon har slutat, gått på föräldraledighet eller för att avdelningen tilldelats nya uppgifter.

Vad har du då för strategi? Söker du bland dina medarbetare eller utanför organisationen? Gissnings­vis väljer du det senare. De flesta chefer som i dag rekryterar personal har en tendens att söka kompetens någon annanstans än på den egna arbets­platsen. Som om den okända förmågan lovade så mycket mer än den välbekanta med­arbetaren.

Det här förhållandet återkommer gång efter annan i samtal med medlemmar. De upplever att de inte längre är synliga för sin chef utan betraktas nästan som en inventarie, något ospännande som inte är utvecklingsbart. En man beskrev det som om han hade en stämpel i pannan där det stod »handläggare på livstid«.

Visst finns det anställda som inte är särskilt intresserade av att ta på sig nya arbetsuppgifter, och som betraktar utveckling med en stor dos skepsis. Men de allra flesta gör inte annat än att längta efter att få pröva sina förmågor. Så chefens blick mot fjärran och ännu oupptäckta begåvningar krockar med medarbetarnas behov av att bli sedda och ges möjlighet att lära sig bemästra mer komplicerade, eller bara helt nya, arbetsuppgifter.

Även om det ibland är nödvändigt att rekrytera externt skulle många arbetsplatser vinna på att göra en seriös inventering av de anställdas kompetens och därefter en genomtänkt kompetensutvecklingsplan. Den chef som beslutar sig för att jobba på det sättet har en rad fördelar att se fram emot.

För det första sparar du tid som chef, om du satsar på någon du redan känner och som i sin tur kan och förstår den arbetsplats som du leder. För det andra minimerar du risken att göra en dyrbar så kallad felrekrytering. Sist men inte minst kan du som chef möta det utvecklings­behov som finns bland dina medarbetare.

Inlagt av P. (ej verifierad) tors, 03/08/2018 - 09:32
Bra artikel, dock tycker jag inte att man kan missförstå budskapet om man bara läser artikel rubriken.

Inom staten skall vi rekrytera enligt förtjänst och skicklighet. Där förtjänst idag inte tas hänsyn till och kanske inte skall tas hänsyn till heller men att vi vill ha de skickligaste medarbetarna är absolut av högsta prioritet alla statsanställda har stort ansvar och det är av högsta vikt att vi rekryterar med rätt kompetens osv och då måste vi , anser jag, alltid söka på hela arbetsmarknaden.

Jag tolkar själva brödtexten som att vi istället för att rekrytera hej vilt skall se över de kompetenser och ge de medarbetare som vi har möjliga karriär vägar utan att behöva söka nya tjänster och det håller jag verkligen med om.
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.