Bild: Mostphotos

Mycket kvar att göra för en bra it-miljö

PÅ JOBBET: ARBETSLIVSCOACHEN2018-10-09

En bra it-arbetsmiljö tycks vara en omöjlighet att åstadkomma. Om detta vittnar många medlemmar som jag kommer i kontakt med.

It-arbetsmiljön borde vara en av de mest prioriterade frågorna på en arbetsplats, eftersom de flesta yrken inkluderar något slags it-hantering.

Det finns otaliga undersökningar som visar att dålig digital arbetsmiljö ofta leder till stress och ohälsa – förutom onödiga kostnader och försämrad produktion.

Och omvänt – när anställda får inflytande över sin digitala arbetsmiljö blir de mer nöjda och upplever att de levererar en högre kvalitet i arbetet.

Förra sommaren presenterade Saco-förbundet Dik en rapport som visade att den som under merparten av arbetsdagen hanterar digitala arbetsredskap lägger tjugo minuter av denna tid på till diverse it-strul.

Fackförbundet Unionen har frågat sina medlemmar nästan samma sak. De uppskattade att it-strul tog 26,5 minuter per dag.

Unionens rapport visar också att omkring 40 procent av de tillfrågade anser att man inte kan lita på att it-systemen fungerar och inte heller på att de är enkla att lära sig att använda.

Det saknas inte reglering eller verktyg på området. Exempelvis finns Arbetsmiljöverkets föreskrift Arbete vid bildskärm, AFS 1998:5. En före­skrift som helt verkar ha glömts bort. Som i sin tionde paragraf behandlar just frågor om mjukvara och program. Och de allmänna råden på området ger en tydlig och enkel instruktion: »Programvaran skall vara lätt att använda och vid behov kunna anpassas till användarens kunskaps- och erfarenhetsnivå.«

Vad kan man då göra som medarbetare? Föreslå att ni kartlägger situationen. Partsorganisationen Prevent har tagit fram en enkät om it-stress som kan användas som en temperaturmätare av nuläget. Kräv att ni inför en digital skyddsrond. Partsorganisationen Suntarbetsliv har tagit fram en checklista, »Skyddsrond: digital arbetsmiljö«.

Om det inte hjälper: Tryck på ESCAPE och ägna en arbetsdag åt att dokumentera problemen. Samla kollegerna bakom krav på konkreta åtgärder, och lyft frågan via skyddsorganisationen.

Tomas Fröstberg är ombudsman på ST

ÄMNEN:

Arbetsmiljö IT
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.