Bild: Janetta Nyberg

Ta kontroll när stressen blir för stor

RÅD OM JOBBET: STRESS2015-10-07
När arbetsuppgifterna hopas, telefon och mejl ska besvaras och möten stjäl tid är det viktigt att prioritera rätt. Backa ett steg för att skaffa dig överblick, för stress gör dig ineffektiv och riskerar din hälsa.
Av:  Ingegerd Rönnberg

På många arbetsplatser ökar kraven samtidigt som möjligheten att påverka arbetet minskar. Det säger professor emeritus Töres Theorell vid Stressforskningsinstitutet. 

– Nya direktiv kommer tätt och det tillkommer många arbetsuppgifter som inte alltid känns nödvändiga, som att protokollföra jobbet eller skriva rapporter som sedan inte läses av de ansvariga. 

När det är på det här viset tas inte personalens yrkeskompetens på allvar, säger han. 

– Medarbetare fråntas möjligheten att komma med nya friska initiativ. Det ger sura och trötta anställda och kontakten med kunder fungerar sämre.

Den som saknar möjlighet till kontroll på arbetet mår ofta sämre både fysiskt och psykiskt, stressen stiger – och det är allvarligt om det pågår en längre tid.

– Risken för stroke och hjärtinfarkt ökar, liksom risken för depression.  Många har högre blodtryck och kroppen blir skörare och klarar inte påfrestningar lika bra. I förlängningen kan man drabbas av utmattning och utbrändhet, säger Töres Theorell.

I vissa fall kan de pressande momenten på arbetet vara ofrånkomliga. Kanske behöver du till exempel finnas till hands när telefonen ringer eller kunder söker dig? Då handlar det framför allt om att du måste lära dig att hantera stressen. 

Men i många fall går arbetet faktiskt att förändra. Det är dock inte alltid lätt att avgöra vad som skulle kunna göras annorlunda i en situation när man ständigt blir avbruten, och det leder till stress.

Anette Utterbäck, som är psykolog och psykoterapeut, säger att man inte ser klart när man är stressad – man ägnar sig bara åt att »släcka bränder«.

Om du är stressad är hennes råd att ta mikropauser: Sitt med rak rygg på stolen, ta fem djupa andetag, blunda och fokusera enbart på andningen, inte på dina tankar. 
– Upprepa detta så ofta som det behövs under arbetsdagen. Fem ande­tag hinner alla med! säger Anette Utterbäck.
Hon tycker att det är bra att öva sig i medveten närvaro, mindfulness, när arbetsbördan känns övermäktig. Då gäller det att inte sväva ut i oro för vad som kan hända i framtiden och inte älta det förflutna. Försök att bara koncentrera dig på nuet.

Med ett större lugn är du mer kapabel att överblicka situationen så att du kan prioritera väl. Då kan du lättare se vad som är konstruktivt att göra, och i vilken ordning. 

Anette Utterbäck tycker att du ska ställa fyra frågor till dig själv för att ta reda på vad som behöver förändras: Försöker du göra andra nöjda och preste­ra för att bevisa att du duger? Är kraven orimliga, eller har du tagit på dig arbetsuppgifter som är för svåra för dig? Tycker du att dina arbets­uppgifter är roliga och utvecklande? Känner du att du bidrar med det som du är bäst på? 

– Är svaret ja på de första två frågorna, men nej på de sista två, bör du se det som en kraftfull varningssignal, säger hon. 

Om du behöver hjälp att prioritera, eller få till stånd en förändring, ska du prata med din chef, säger Anette Utter­bäck.

– Chefen har ett ansvar för din arbets­situation, men du har ett ansvar för ditt förhållningssätt och för ditt eget liv.

Det kan också vara värdefullt att ta hjälp av kolleger eller facket för att se om ni tillsammans kan förändra situationen. Töres Theorell säger att problemen ökar när medarbetare får allt mindre tid att prata fritt med sina kolleger. 

– Det är ett bättre läge på arbetsplatser där personalen träffas regelbundet. De känner sig mer delaktiga i arbetet, säger han. En stödjande faktor är också att göra gemensamma saker utanför jobbet, till exempel gå på teater. 

Medarbetare som känner varandra väl kan lättare hitta gemensamma lösningar på arbetsmiljöproblem. 

Om du ändå inte ser någon ljusning, och samtal med chefen inte ger något, tycker Anette Utterbäck att det är värt att fundera på om arbetsplatsen verkligen är rätt för dig.

– Verkar det ogörligt att lösa arbetssituationen på ett bra sätt kanske du bör överväga att byta jobb.  

10 Råd om arbetet känns som ett kaos

  • Skriv att göra-listor.
  • Diskutera med dina kolleger eller chefen för att avgöra vad som är viktigast att prioritera.
  • Koncentrera dig fullt ut på den uppgift som du väljer att göra nu. 
  • Avsätt en tid, till exempel morgon och eftermiddag, då du kollar mejl, så att du inte ständigt blir avbruten.
  • Om du har möjlighet, stäng av telefonen i de stunder då du behöver koncentrera dig fullt ut.
  • Kommunicera dina tider till de kolleger som annars riskerar att avbryta dig.
  • Öva dig i mindfulness. Försök att bara koncentrera dig på nuet. 
  • Ta mikropauser, hoppa inte över fikaraster.
  • Inse att du bara kan göra ditt bästa.
  • Fundera över vad du gillar i ditt arbete. Försök att återfå gnistan.

ÄMNEN:

Arbetsmiljö
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.