Det kan kännas svårt att ta en diskussion med en arbetskamrat som missköter sig, men det är nästan alltid bäst att föra saken på tal.
Bild: Lotta Sjöberg
Det kan kännas svårt att ta en diskussion med en arbetskamrat som missköter sig, men det är nästan alltid bäst att föra saken på tal.

Våga tala med kollegan som inte sköter sig

RÅD OM JOBBET2022-12-01

En kollega som slarvar med sina arbetsuppgifter, spelar onlinespel på arbetstid eller uppträder otrevligt mot allmänheten är provocerande. I de flesta fall är det bäst att försöka prata med din arbetskamrat innan du går till chefen.

På webbforumet Flashback finns en tråd som snabbt blir mycket lång. En person frågar om hen ska gå till chefen och berätta om kollegan som ständigt kommer sent, har ett arbetstempo som en sengångare och dagligen ägnar timmar åt annat än arbetsuppgifterna. De flesta svarar nej, absolut inte – och tonen är ibland hård: ”Golare har inga polare”.

Även andra ord för ett sådant agerande har negativ klang, såsom tjalla och skvallra. Det här är uppenbart ett svårt och känsligt område. Och med undantag för några få situationer är det bästa att först försöka prata med den misskötsamma kollegan, säger psykologen Maria Wramsten Wilmar, som delar sin tid mellan Göteborgs universitet och uppdrag som konsult på arbetsplatser.

Men att förmedla till kollegan vad man upplever är förstås inte heller så lätt. Därför är det viktigt att ha i åtanke att arbetsgruppen i grunden blir tryggare om man vågar uttrycka vad man tänker, framhåller hon. Och att formulera sig så att frågan blir ”talbar”.

– Om du exempelvis märker att den som sitter i receptionen beter sig otrevligt kan du fråga om kollegan vill ha lite återkoppling om hur du uppfattade situationen. Eller säga ”du menade nog inget illa, men om du hade sagt så till mig hade jag tagit illa upp”. Du behöver göra det möjligt för den andra att säga att hen inte menade att låta otrevlig, säger Maria Wramsten Wilmar.

Det gäller att inte sätta en etikett på den andra personen, utan utgå från sig själv och vara konkret. Man behöver också vara rak, utan ironiska slängar, understryker hon.

Den som inte respekterar arbetstiderna och arbetsuppgifterna går att närma sig på ett likartat sätt, tror Maria Wramsten Wilmar. Du kan framföra att du noterar att personen kommer sent och går tidigt, eller ofta sitter och läser tidningen.

– Du kan säga att det inte känns riktigt rättvist, att du själv har svårt att hinna med arbetsuppgifterna och att ni borde dela.

Många statligt anställda handlägger ärenden som har stor betydelse för de människor som besluten berör. Om någon låter ärenden ligga, gör fel eller slarvar med formuleringarna kan man som kollega också ”benämna” det, anser Maria Wramsten Wilmar. Hennes råd är även här att utgå från sig själv, och exempelvis förklara att ”jag känner mig osäker på om vi har samma målbild”.

Om situationer av det här slaget upprepar sig flera gånger kan det ändå vara dags att ta frågan till chefen, och gemensamt diskutera hur arbetsprocessen ska se ut, säger hon.

Även Tatjana Mineur, HR-chef på Patent- och registreringsverket, PRV, bedömer att det oftast är bättre att ta mod till sig och prata med kollegan innan man vänder sig till en chef och klagar.

– Utgångspunkten måste vara att vi vill varandra väl. Det kan ju till exempel vara en kollega som har en tillfällig svacka och som man kan försöka stötta. Men om man bara får aggression tillbaka ska man inte se sig som en tjallare om man går till chefen. Då får man tänka att ”jag vill hjälpa, men jag kan inte göra det själv”.

Annalena Brighty, enhetschef på Försäkringskassans HR-avdelning, delar hennes inställning och framhåller att ett öppet arbetsklimat möjliggör samtal mellan arbetskamrater när någon upplevs agera fel eller smita ifrån arbetsuppgifterna.

Hon konstaterar dock, i likhet med Tatjana Mineur och Maria Wramsten Wilmar, att medarbetare inte alltid vågar påtala fel för sin kollega. Då ska man i stället berätta för chefen, anser hon.

– Jag hör emellanåt att man kan känna oro för att man skvallrar, det sitter djupt. Men det handlar inte om det, utan om att ett otrevligt beteende eller andra fel påverkar allas arbetsmiljö.

Vad som händer när chefen blir informerad är mycket viktigt. Psykologen Maria Wramsten Wilmar har uppfattningen att den som påtalar fel måste få vara anonym.

– Chefen får säga att ”det har kommit till min kännedom”, inte att ”Maria har sagt”.

Hon framhåller också att chefen måste agera och ge återkoppling.

– Det blir obehagligt och skapar osäkerhet om chefen bara släpper det.

De båda HR-cheferna är inte lika entydigt för rätten till anonymitet. Annalena Brighty på Försäkringskassan tycker inte att det finns ett enkelt svar. Ibland, beroende på dignitet och typ av händelse, är det nödvändigt att tala om vem källan är, säger hon.

– Men det är väldigt känsligt. Om man uppfattar att man kommer att bli tvungen att gå på ett möte med Kalle kanske man inget säger.

Tatjana Mineur på PRV menar att chefen och den anställde måste komma överens om hur man tar saken vidare.

– Är det flera som sagt samma sak kan chefen bara säga att det finns ett mönster. Men om det är två personer som jobbar ihop och en får klagomål mot sig blir det uppenbart vem som sagt till. Det är otillbörligt att ljuga, så chefen måste stärka den personen och säga att ”jag måste ta det så här”.

Chefen kan också välja att inte gå vidare om hen vet att det inte finns fog för klagomålet, framhåller hon.

– Det kan finnas en missunnsamhet, och vissa kan uppfatta att andra inte jobbar. Det kom upp en del sådant vid distansarbetet under pandemin. Det kanske bara är chefen som ser de anställdas arbetsresultat, men hos oss är det uppenbart om någon plötsligt slutar att arbeta.

Det finns några situationer där Maria Wramsten Wilmar, Annalena Brighty och Tatjana Mineur är ense om att det enda alternativet är att gå direkt till chefen: vid misstanke om brott eller missbruk av alkohol eller droger. Om någon är drogpåverkad på jobbet riskeras rättssäkerheten, understryker Annalena Brighty.

– Man kan gå till chefen tillsammans, tillägger Tatjana Mineur. Om ingen reagerar blir det till slut disciplinära följder, och ett liv som går till spillo.

Så kan du agera när en kollega missköter sig

  • Diskutera i arbetsgruppen hur man bäst agerar när en kollega gör fel.
  • Prata med kollegan, utan att vara fördömande.
  • Om samtal visar sig omöjligt – eller om du inte vågar – kan du vända dig till chefen.
  • Gå direkt till chefen om du misstänker brott eller missbruk.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA