Annons:

Facket

Ämne:Facket
ArbetsmiljöNyhetRegeringen har bjudit in arbetsmarknadens parter till samråd om arbetsmiljöpolitiken. Ambitionen är att lägga fram en ny arbetsmiljöstrategi till riksdagen i början av 2016.
TCONyhetAnn-Therese Enarsson blir vd för TCOs nya tankesmedja. Hon kommer närmast från Systembolaget och har tidigare arbetat för nykterhet och mot rökning.
FackligtNyhetEU-länderna måste göra mycket mer för att hjälpa alla dem som flyr till Europa. Det uttalade Europafacket EFS i samband med sin pågående kongress i Paris.
FackligtNyhetST har tillsammans med alla övriga fackförbund för statligt anställda i Norden skickat en protestskrivelse till den finska regeringen. Anledningen är att finska sparförslag enligt facken kränker den nordiska modellen.
PolisenNyhetPolisfacket är kritiskt till ledningens förändringsarbete. I övergången till en samlad polismyndighet följs planen istället för verkligheten. Det fattas lokaler för Stockholms poliser, som är först in i den nya organisationen.
PolisenNyhetPolisförbundet stämmer staten på tio miljoner kronor i skadestånd för brott mot medbestämmandelagen. Enligt stämningen till Arbetsdomstolen, AD, har staten inte fullgjort sin förhandlingsskyldighet.
FackligtNyhetDen nordiska fackföreningsrörelsen fördömer den finska regeringens sparpaket. I ett uttalande hävdar Nordens fackliga samorganisation, NFS, att förslagen är ett grovt ingrepp mot avtalsfriheten.
PensionerNyhetStaten riskerar att dräneras på kompetens när nu arbetsgivaren vill försämra pensionsvillkoren. Det skriver ordförandena för åtta fackförbund med medlemmar inom statlig sektor i en gemensam debattartikel.
FackligtNyhetBåde TCO och LO uttrycker var för sig oro för hur kommande skattehöjningar kan påverka Sveriges tillväxt. Skattehöjningar och åtstramningar måste begränsas, skriver LO-ekonomerna i en debattartikel.
ArbetsrättNyhetI ett av flera fall där rättegångar i Arbetsdomstolen, AD, blivit ogiltiga på grund av jäv har lett till förlikning, skriver Lag & Avtal. Jävssituationerna har berott på att styrelsemedlemmar i LO-TCO Rättsskydd fungerat som domare.
STNyhetStuderandemedlemmar ska få rätt att skriva motioner till STs kongress och förbundsstyrelse. Det blev resultatet av den stadgeändring som antogs under förbundsstämman på onsdagen.
FackligtNyhetFackförbundet Visions ordförande Veronica Karlsson har valts till vice ordförande i det internationella facket Public Services International, PSI.
ArbetsrättNyhetRättegångar måste tas om sedan Arbetsdomstolen upptäckt att medlemmar i LO-TCO Rättsskydds styrelse varit domstolsledamöter i mål där det fackligt ägda bolaget varit berört. Därmed har jäv uppstått.
ArbetsmiljöNyhetPsykisk ohälsa till följd av stress är ett mycket allvarligt problem i den kvinnodominerade välfärdssektorn, konstaterar TCO efter en uppvaktning av socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.
SpårtrafikNyhetNu går de tyska lokförarna ut i en ny strejk, den nionde i ordningen under de pågående avtalsförhandlingarna. Godstågen kommer att stanna i dag, passagerartrafiken i morgon.
Prenumerera på