Meddelarskydd föreslås för kollektivtrafik

MEDDELARSKYDD2017-05-30

Meddelarskydd bör införas inom fler offentligt finansierade verksamheter som kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjuts, föreslår en utredning. STs förbundsjurist Veera Littmarck är kritisk till att inte fler områden omfattas.

Om utredningens förslag om utökat meddelarskydd genomförs kommer privat anställda inom kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjuts få samma rätt som offentligt anställda att lämna uppgifter om verksamheten för publicering i media.

Däremot avråder utredningen från att införa meddelarskydd för andra offentligt finansierade privata verksamheter.

– Det är synd. Även privata aktörer inom flygtrafikledning, museiverksamhet, asylboenden, järnvägsunderhåll eller kompletterande aktörer inom Arbetsförmedlingen och fler skulle behöva omfattas, säger Veera Littmarck.

STs inställning är att meddelarskydd är nödvändigt för att avslöja felaktigheter och missförhållanden verksamheter som bedrivs på ett offentligt uppdrag som inte är myndigheter.

– ST vill också att statliga bolag ska omfattas av meddelarskydd, säger Veera Littmarck.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA