Annons:

Högre utbildning

Ämne:Högre utbildning
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Högre utbildning. Du kan även följa vad Publikt skriver om Högre utbildning genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
StudiemedelNyhetAntalet studerande med studiemedel på eftergymnasial nivå och antalet utlandsstuderande har aldrig varit högre än under 2014, enligt en rapport från Centrala studiemedelsnämnden, CSN.
Södertörns högskolaNyhetKonkurrensverket fäller Södertörns högskola för otillåten direktupphandling. Granskningen inleddes sedan Publikt i höstas avslöjade att högskolan köpt konsulttjänster för fem miljoner kronor utan föregående annonsering.
DiskrimineringNyhetEtt förbud på Malmö högskolas tandhygienistutbildning mot att använda engångsskydd för underarmarna har hindrat en kvinnlig student i sin utbildning. Det anser föreningen Malmö mot diskriminering och stämmer högskolan för religiös diskriminering.
HögskolanNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, har fått in 385 512 anmälningar till höstens program och kurser på universitet och högskolor. Det är en minskning med en dryg procent jämfört med förra årets rekord.
HögskolanNyhetStockholms universitet har tagit tillbaka sin telefonväxel i egen regi. Anledningen är att företaget som skötte växeln saknade tillräcklig kunskap om universitetets verksamhet, vilket ledde till felkopplingar.
ArbetsmarknadNyhetUtrikesdepartementet, UD, är den populäraste arbetsgivaren för Sveriges juridikstuderande. Det visar den årliga arbetsgivarbarometern från Universum.
JämställdhetNyhetHögskoleminister Helene Hellmark Knutsson aviserar en nationell expertgrupp för att lyfta jämställdheten i högskolan. Målet är fler kvinnliga professorer och mer jämställda forskningsanslag.
HögskolanNyhetVar fjärde student på högskolan siktar på att skaffa sig en karriär i staten. Det framgår av en färsk undersökning från Arbetsgivarverket. Intresset för staten har ökat kraftigt sedan år 2008.
HögskolanNyhetVar femte student på samhällsvetenskapliga utbildningar har fyra timmar lärarledd undervisning per vecka eller mindre. Antalet timmar har inte ökat de senaste fem åren. Det framgår av en undersökning från Jusek.
HögskolanNyhetFyra av tio unga nybörjare i den svenska högskolan har högutbildade föräldrar. Det visar en ny rapport från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, och Statistiska centralbyrån, SCB.
HögskolanNyhetKostnaderna för forskning och utveckling, FoU, inom högskolan fortsatte att öka under 2013. Enligt Statistiska Centralbyrån, SCB, ökade FOU-satsningarna med 1,9 miljarder kronor jämfört med år 2011.
ForskningNyhetMindre än fyra av tio forskningskronor går till kvinnliga forskare i direkta forskningsanslag. Också externa forskningspengar går i högre utsträckning till män. Det framgår av en undersökning från Statskontoret.
HögskolanNyhetDet finns brister i många lärosätens likabehandlingsplaner. Ofta saknas en fullständig redovisning av hur tidigare planerade åtgärder har genomförts. Det visar en granskning från DO.
HögskolanNyhetKonkurrensen om en plats på högskolan har hårdnat. Inför höstterminen 2014 sökte 135 000 personer till högskolan för första gången. Bara 43 procent, eller 58 000 personer, fick en studieplats.
HögskolanNyhetKarlstads universitet har krävt tillbaka lönen från en professor som inte går till jobbet. Hans tjänstledighet tog slut 15 oktober, men ingen har sett till honom på arbetsplatsen sedan dess.
Prenumerera på