Annons:

Högre utbildning

Ämne:Högre utbildning
Här hittar du de artiklar ST Press publicerat om Högre utbildning. Du kan även följa vad ST Press skriver om Högre utbildning genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
HögskolanNyhetNu slår Skolverket larm om att många studenter från gymnasieskolan har svårt att klara högskolan det första läsåret, framför allt studenter från teknikprogrammet och från naturvetenskapsprogrammet.
HögskolanNyhetNär studenter hoppar av sina högskolestudier får det konsekvenser både för högskolan och för studenten själv. Men social bakgrund spelar ingen större roll för avhoppen, konstaterar UKÄ i en rapport.
HögskolanNyhetBara vart fjärde lärosäte når upp till de kriterier som ställts upp för hållbar utveckling. Det konstaterar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, efter en granskning.
HögskolanNyhetTrots att arbetsmarknaden är god är trycket högt på universitet och högskolor. De utbildar till och med fler studenter än de får ersättning för, skriver Universitetskanslersämbetet, UKÄ, i sin årsrapport.
HögskolanNyhetRegeringen har gett Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet, i uppdrag att göra en samlad översyn av hur styrning och resurstilldelning ska förändras på högskolans område.
HögskolanNyhetEn utländsk student vid Mälardalens högskola har rätt att få tillbaka hälften av sin studieavgift därför att utbildningen inte höll måttet. Det kommer Svea hovrätt fram till i en dom.
HögskolanNyhetTillträdesutredningen föreslå enklare regler för den som söker till högskolan. Ändringarna handlar om både behörighet och urval, rapporterar TT.
HögskolanNyhetRegeringen vill reformera högskoleutbildningen för att öppna för fler studenter. Genom nya och flexiblare regler för basårsutbildningar ska fler få behörighet, enligt en promemoria från utbildningsdepartementet.
HögskolanNyhetNu har Facebook accepterat att hjälpa Universitets- och högskolerådet, UHR, att stävja marknadsföringen av fuskhjälp med högskoleprovet. Två sidor har stängts ned av Facebook.
HögskolanFördjupningHelene Hellmark Knutsson har ansvar för den mest omfattande statliga verksamheten: universitet och högskolor. Nyligen presenterade hon regeringens forskningsproposition. Sverige satsar jämförelsevis mycket på forskning och mer ska det bli, men ministern anser att kvaliteten kan bli bättre.
HögskolanNyhetRegeringen tillsätter en utredning för att se över finansiering och styrning av den högre utbildningen. Utredningen ska också se över forskningen. Det skriver Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i en debattartikel.
UniversitetskanslersämbetetNyhetRegeringen har beslutat att avskaffa titeln universitetskansler. I stället ska chefen för Universitetskanslersämbetet, UKÄ, i framtiden tituleras generaldirektör.
HögskolanNyhetFler kvinnor studerar till civilingenjör och högskoleingenjör, yrken som traditionellt ses som manliga. Motsvarande strömningar mot traditionellt sett kvinnliga yrken ses inte bland män, konstaterar Universitetskanslersämbetet. Rapporten visar också att det är svårare för kvinnor än för män att göra karriär inom högskolan.
BudgetNyhetArbetsgivarverket är positivt till regeringens förslag i budgeten att höja anslagen till forskning och innovation, men varnar för att höjda skatter kan minska intresset för högre utbildning.
StatsförvaltningNyhetDet är få statliga myndigheter som räknas som attraktiva arbetsgivare bland studenter. Men Utrikesdepartementet är den populäraste arbetsgivaren bland juriststuderande, visar konsultföretaget Universums årliga barometer.
Prenumerera på