Riksrevisionen efterlyser ökad transparens i myndighets handläggning

MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 2021-05-04

Myndigheten för yrkeshögskolan bör säkerställa sitt oberoende genom ett mer transparent ansökningssystem, är Riksrevisionens slutsats efter en granskning av myndigheten.

Yrkeshögskolan fungerar i stort sett väl, men det finns förbättringspotential, enligt Riksrevisionens rapport. Även om yrkeshögskolan förser arbetsmarknaden med efterfrågad kompetens, finns det skäl att utveckla handläggningsprocessen, säkerställa oberoendet och hanteringen av jäv hos myndigheten, samt att utreda ett gemensamt ansökningssystem, skriver myndigheten.

Riksrevisionens granskning visar att utbildningar som efterfrågas på arbetsmarknaden kommer till stånd tack vare yrkeshögskolan och det arbete som Myndigheten för yrkeshögskolan bedriver. Men handläggningen av ansökningar om att en utbildning ska ingå i yrkeshögskolan och få statsbidrag kan göras mer effektiv och transparent, anser Riksrevisionen. Enligt rapporten saknas också ett systematiskt arbete för att motverka hot mot oberoende, liksom en policy för mer rutinmässig hantering av potentiella jävssituationer:

”I dagsläget är det i vissa fall svårt att förstå på vilka grunder som myndigheten har fattat beslut om att bevilja eller avslå en ansökan. Här bedömer vi att transparensen behöver öka”, understryker Jenny Lindblad, projektledare för granskningen, i ett pressmeddelande.

Riksrevisionen anser också att yrkeshögskolan behöver utreda ett gemensamt antagningssystem till sina olika utbildningsplatser för att undersöka om det kan leda till en effektivare resursanvändning:

”Idag är det möjligt för den som söker utbildning att tacka ja till flera platser, vilket riskerar att utbildningsplatser står tomma. Förutsättningarna för ett gemensamt ansökningssystem bör därför utredas”, konstaterar riksrevisor Helena Lindberg.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA