Ojämn tillgång till högre utbildning

HÖGSKOLAN2021-02-10

TCOs utbildningsindex visar på stora regionala skillnader i tillgången till högre utbildning. I ett pressmeddelande skriver TCO att tryggheten att kunna få ett jobb bygger på om den enskilde har möjlighet till vidareutbildning.

TCO presenterar sitt utbildningsindex för tredje året i följd. Indexet är en modell för att mäta tillgången till högre utbildning runt om i landet, genom att räkna ut ett index baserat på utbudet och närheten till utbildningsplatser i Sveriges kommuner.

Årets index visar att de regionala skillnaderna fortsatt är stora. Kommunerna i Stockholm och Mälardalen dominerar toppen av listan. 19 av de första 20 kommunerna ligger i Stockholms län, följt av Uppsala. Enligt redovisningen finns det å andra sidan stora vita fläckar på den svenska utbildningskartan, det vill säga kommuner där möjligheterna att vidareutbilda sig på högskola eller yrkeshögskola är mycket begränsade. Dit hör i stort sett hela den inre delen av Norrland, men även mer tätbefolkade delar av södra Sverige.

I pressmeddelandet lyfter TCO fram att tillgång till utbildning är en fråga om trygghet, möjligheten att få ett jobb och utvecklings- och karriärmöjligheter för den enskilda individen. Det handlar om möjligheten att utvecklas och behålla sin befintliga anställning, men också om chansen att karriärväxla och få ett nytt jobb med andra uppgifter och ansvarsområden.

För kommuner med högt beroende av ett enskilt lärosäte eller utbildningsanordnare kan förändringar av antalet utbildningsplatser enligt TCO vara betydelsefullt även i det korta perspektivet. Söktrycket, som är ett viktigt ingångsvärde i indexet, kan också variera högst avsevärt mellan olika år. Söktrycket påverkas direkt av exempelvis konjunktursvängningar eller förändringar i antalet individer i de mest studieintensiva åldrarna, medan antalet utbildningsplatser oftast uppvisar en större stabilitet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA