Ojämn tillgång till högre utbildning

HÖGSKOLAN2021-02-10
TCOs utbildningsindex visar på stora regionala skillnader i tillgången till högre utbildning. I ett pressmeddelande skriver TCO att tryggheten att kunna få ett jobb bygger på om den enskilde har möjlighet till vidareutbildning.

TCO presenterar sitt utbildningsindex för tredje året i följd. Indexet är en modell för att mäta tillgången till högre utbildning runt om i landet, genom att räkna ut ett index baserat på utbudet och närheten till utbildningsplatser i Sveriges kommuner.

Årets index visar att de regionala skillnaderna fortsatt är stora. Kommunerna i Stockholm och Mälardalen dominerar toppen av listan. 19 av de första 20 kommunerna ligger i Stockholms län, följt av Uppsala. Enligt redovisningen finns det å andra sidan stora vita fläckar på den svenska utbildningskartan, det vill säga kommuner där möjligheterna att vidareutbilda sig på högskola eller yrkeshögskola är mycket begränsade. Dit hör i stort sett hela den inre delen av Norrland, men även mer tätbefolkade delar av södra Sverige.

I pressmeddelandet lyfter TCO fram att tillgång till utbildning är en fråga om trygghet, möjligheten att få ett jobb och utvecklings- och karriärmöjligheter för den enskilda individen. Det handlar om möjligheten att utvecklas och behålla sin befintliga anställning, men också om chansen att karriärväxla och få ett nytt jobb med andra uppgifter och ansvarsområden.

För kommuner med högt beroende av ett enskilt lärosäte eller utbildningsanordnare kan förändringar av antalet utbildningsplatser enligt TCO vara betydelsefullt även i det korta perspektivet. Söktrycket, som är ett viktigt ingångsvärde i indexet, kan också variera högst avsevärt mellan olika år. Söktrycket påverkas direkt av exempelvis konjunktursvängningar eller förändringar i antalet individer i de mest studieintensiva åldrarna, medan antalet utbildningsplatser oftast uppvisar en större stabilitet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.