Högskolans rekrytering ska granskas

HÖGSKOLAN2019-11-22
Universitetskanslersämbetet, UKÄ, ska tillsammans med Universitets- och högskolerådet, UHR, granska om lärosätenas urvalsmetoder vid antagning är rättssäkra och tillräckligt transparenta.

Regeringen har uppdragit till UKÄ och UHR att granska hur det lokala urvalet vid antagning till högskolan används och att det sker på ett rättssäkert och transparent sätt. Enligt regeringen används lokalt beslutade urvalsgrunder för lite vid lärosätena.

”Det är viktigt att följa hur det lokala urvalet används och att det sker på ett rättssäkert och transparent sätt. Vi får nu en kartläggning och analys av lokalt beslutade urvalsgrunder vid antagning till högre utbildning, och det kommer hjälpa oss att se hur urvalet används”, kommenterar högskoleministern Matilda Ernkrans, S, i ett pressmeddelande.

Syftet med lokalt beslutade urvalsgrunder är att göra det möjligt använda olika slags meriter som grund för urvalet, till exempel meriter från arbetslivet. Enligt regeringen kan det gynna både det livslånga lärandet och den breddade rekryteringen till högskolan.

UKÄ har också genom en ändring i regleringsbrevet fått regeringens uppdrag att göra en tematisk utvärdering av lärosätenas arbete med att främja och bredda rekryteringen till högskolan. Regeringen pekar i ett pressmeddelande på att högskolelagen kräver att universitet och högskolor aktivt främjar och breddar rekryteringen till högskolan. Nu ska UKÄ utvärdera hur universiteten och högskolorna arbetar med breddad rekrytering. Också det uppdraget ska genomföras tillsammans med UHR.

”Den svenska högskolan ska vara öppen och välkomnande för alla, oavsett bakgrund. Samhället måste ta tillvara på den talang som finns. Genom att bredda rekryteringen till universitet och högskolor kan vi på sikt få bukt med dagens snedrekrytering vid lärosätena. Utvärderingen kan ge ett bra underlag för det arbetet”, kommenterar Matilda Ernkrans.

Båda utredningsuppdragen ska redovisas av UKÄ 1 mars 2021.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.