Vill att lärosäten förbättrar sin kunskap om våld

HÖGSKOLAN2021-04-19

Högskolan har en skyldighet att ge studenter kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Det gäller exempelvis sjuksköterskor och jurister. Men universitet och högskolor har inte tillräcklig kunskap om vad studenterna ska kunna, anser Jämställdhetsmyndigheten i en rapport.

Sedan 2018 ska den som studerar till bland annat sjuksköterska, jurist eller socionom lära sig om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Men enligt Jämställdhetsmyndighetens rapport till regeringen har universiteten och högskolorna inte tillräcklig kunskap om vad studenterna behöver kunna.

Avsikten med reformen 2018 var att den som blir utsatt för våld i en nära relation ska kunna få bästa möjliga bemötande av de yrkesgrupper som ska ge stöd. På uppdrag av regeringen har Jämställdhetsmyndigheten, i samarbete med fem lärosäten, erbjudit utbildningsinsatser och kunskapsstöd till 27 lärosäten och 84 utbildningsprogram.

I rapporten konstaterar myndigheten att det finns ett stort behov av att lärare och personal med övergripande utbildningsansvar vidare utbildar sig. Det handlar inte minst om att förstå bredden av vad som ingår i examensmålet. Det handlar bland annat om kunskaper om Sveriges åtagande enligt Istanbulkonventionen och om den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Utbildningarna ska bland annat inkludera hedersrelaterat våld och förtryck.

Enligt Jämställdhetsmyndigheten har Polismyndigheten kommit längre med att inkludera undervisning om våld i polisutbildningarna. Examensmålen för polisutbildningen bestäms inte av regeringens högskoleförordning utan av Polismyndigheten själv. Jämställdhetsmyndigheten anser att erfarenheterna från polisprogrammen är viktiga när det handlar om att utveckla stödet till andra utbildningar.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA