Bild: Fredrik Hjerling

Flera varslade har blivit omplacerade

ARBETSFÖRMEDLINGEN2024-04-25

Ännu pågår förhandlingar om de varsel som lagts inom Arbetsförmedlingen, men redan nu står det klart att en del kommer att lösas med omplaceringar. Det finns dock en oro för ytterligare neddragningar, säger ST-avdelningens ordförande Åsa Johansson.

I början av mars varslade Arbetsförmedlingen om uppsägning av 160 personer inom områdena personligt distansmöte, lokal arbetsmarknad, it och rättsavdelningen. Vad gäller kundresurser är de fackliga förhandlingarna klara, och där slutade det med att 16 av 53 varslade sades upp. De övriga erbjöds och accepterade omplaceringar.

– Det är ju ingen tröst för dem som fick gå, men det kunde ha blivit värre, säger Åsa Johansson, avdelningsordförande för ST inom Arbetsförmedlingen.

Förhandlingarna fortgår om varslen på it och rättsavdelningen, där drygt 100 personer varslats.

En effekt av nedskärningarna är att Arbetsförmedlingen lägger ned en enhet i Östersund som arbetar med rådgivning om bland annat tolkning av förordningstexter samt en enhet i Skövde för it-support.

– Behovet av den typen av stöd försvinner ju inte för att enheter läggs ned, så det kommer att innebära längre ledtider för frågor och ärenden från övriga medarbetare, säger Åsa Johansson.

Hon konstaterar att varslet även väckt oro bland de anställda för ytterligare neddragningar.

– Vi har stora kostnadsökningar, bland annat för licenser, och det kan medföra behov av nya besparingar om inte politiken skjuter till mer pengar.

Samtidigt finns vissa förhoppningar om att den nya generaldirektören Maria Hemström Hemmingsson ska skapa ökad tydlighet både internt och gentemot politiken, säger Åsa Johansson.

– Det har länge varit ett önskemål från medarbetarna att få veta vad som ska prioriteras och vad som ska prioriteras bort. Vad är det vi inte ska göra? Det behövs en balans mellan krav och resurser.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA