Bild: Getty Images, Fredrik Hjerling

49 medarbetare uppsagda på Arbetsförmedlingen

ARBETSFÖRMEDLINGEN2024-06-17

Knappt en tredjedel av de medarbetare på Arbetsförmedlingen som varslades i våras har sagts upp. Att majoriteten av de berörda har kunnat omplacerats är glädjande, anser STs avdelningsordförande Åsa Johansson. Samtidigt finns det en oro för fortsatta neddragningar, menar hon.

I mars meddelade Arbetsförmedlingen att myndigheten skulle fortsätta minska sin personalstyrka. Då varslades 163 medarbetare inom flera olika områden.

Nu står det klart att 49 av dem har sagts upp. De övriga har erbjudits och accepterat omplaceringar. I princip är förhandlingarna mellan arbetsgivaren och facken nu klara, med undantag för två fall där ST har begärt fortsatta överläggningar.

Att majoriteten av dem som berördes av vårens varsel ändå har kunnat erbjudas andra tjänster är positivt, anser Åsa Johansson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen.

– Vi är glada att arbetsgivaren har ansträngt sig för att få till omplaceringserbjudanden till så många som möjligt, säger hon.

Men även om flertalet av de varslade medarbetarna får arbeta kvar, så har neddragningarna skapat en oro bland medlemmarna, berättar Åsa Johansson.

– Det är naturligtvis otroligt trist att bli av med de arbetsuppgifter som man har trivs med. På ett personligt plan är en omplacering en stor förändring. Det kommer att ta ett tag för alla att komma in i det nya, säger hon.

Enligt arbetsgivaren är besparingarna på personalen nödvändiga. I år minskades Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag med drygt 250 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Även nästa år ser budgeten ut att bli tuff, enligt Åsa Johansson, som befarar att det kommer att bli nödvändigt med ytterligare neddragningar.

– Vi vet att myndigheten får mindre pengar framöver. Risken finns alltid att det innebär minskningar av personal, även om det inte måste ske genom uppsägningar. Den vetskapen gör att det blir en oro. Man undrar var det ska sparas, hur ska det sparas och hur ska vi klara uppdraget, säger hon.

Du har tidigare efterlyst tydliga prioriteringar när personalstyrkan krymper. Har arbetsgivaren gett besked om detta?

– Den högsta ledningen har arbetat med prioriteringsfrågan och inom kort ska arbetsgivaren informera om detta. Det är jätteviktigt att prioriteringarna blir tydliga, så att medlemmarna i alla fall vet vad som väntar och hur man ska planera i organisationen för att klara verksamheten, säger Åsa Johansson.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA