Bild: Getty Images, Fredrik Hjerling

Arbetsförmedlingen varslar 160 medarbetare

ARBETSFÖRMEDLINGEN2024-03-07

Neddragningarna på Arbetsförmedlingen fortsätter. Nu varslar myndigheten 160 medarbetare. Ett tungt besked, konstaterar STs avdelningsordförande Åsa Johansson. ”Vi är redan en slimmad organisation och har ett stort behov av arbetskraft”, säger hon.

Varslet, som berör 160 anställda, är en konsekvens av myndighetens ekonomiska förutsättningar, skriver Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande. Jämfört med föregående år har Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag minskat med drygt 250 miljoner kronor.

Nu inleds arbetet med att utreda möjligheterna till omplacering av den personal som berörs. Åsa Johansson, avdelningsordförande för ST inom Arbetsförmedlingen, hoppas att omfattningen av uppsägningarna kan begränsas.

– Det är sorgligt att myndigheten är tvungen att varsla så många. Det kommer naturligtvis som en chock för dem som får beskedet i dag. Vi hoppas att man kan minimera antalet uppsägningar och att det finns möjlighet till omplaceringar för större delen av personalen, säger hon till Publikt.

Varslet läggs inte på de lokala arbetsförmedlingskontoren, utan nedskärningarna kommer framför allt att ske inom it-organisationen, skriver Arbetsförmedlingen i pressmeddelandet.

Enligt Åsa Johansson är en del av planen att en intern rådgivningsfunktion, dit medarbetare bland annat har kunnat vända sig med förordningsfrågor, läggs ned.

– Behovet av rådgivning, för att säkerställa en god förvaltning och enhetliga beslut och bedömningar, är stort. Enligt arbetsgivaren ska de ärendena omhändertas på annat sätt. Men vi ser en risk att kvaliteten i myndighetens arbete kommer att påverkas, säger hon.

Arbetsförmedlingen har sedan tidigare vidtagit flera besparingsåtgärder. Bland annat har myndigheten varit återhållsam med rekryteringar, och vissa provanställningar, visstidsanställningar och konsulttjänster har avslutats. Tillsammans med naturliga avgångar har det inneburit en personalminskning med cirka 960 personer sedan april förra året, varav cirka 300 konsulter.

– Det gör att alla personalbortfall märks ännu mer nu. Att myndigheten i dag lägger ett varsel är ett jättetråkigt besked, särskilt eftersom neddragningarna inte görs för att vi har ett överskott på arbetskraft utan utifrån våra budgetförutsättningar, säger Åsa Johansson.

Arbetsförmedlingen bedömer att den planerade anslagstilldelningen för 2025 och 2026 i praktiken kommer att innebära fortsatta neddragningar under de kommande åren.

Enligt Åsa Johansson finns det en oro för framtiden på myndigheten bland medlemmarna.

– Man känner en oro för om det ska komma fler nedskärningar. Naturliga avgångar kommer också att medföra ytterligare minskningar av personal under året, även om det inte blir fler uppsägningar, säger hon.

Hon anser att det är olyckligt att Arbetsförmedlingen får minskade förvaltningsanslag samtidigt som konjunkturen viker.

– Det finns en risk att vi inte kan uppnå de krav som ställs på oss. Det hoppas vi att ledningen är tydlig med i dialogen med departementet, säger Åsa Johansson.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Varsel
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA