Arbetsförmedlingen får en halv miljard kronor mindre än begärt

STATSBUDGET2023-09-20

I regeringens budgetproposition föreslås Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag för 2024 bli knappt 7,4 miljarder kronor. Det är drygt en halv miljard kronor mindre än vad myndigheten begärt.

I sitt budgetunderlag för 2024–2026 skrev Arbetsförmedlingen att det finns en obalans mellan det beräknade förvaltningsanslaget och det så kallade programanslaget för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. För att kunna omsätta programanslaget behöver Arbetsförmedlingen fler anställda, uppgav myndigheten, och begärde därför i budgetunderlaget för 2024 drygt 7,9 miljarder kronor i förvaltningsanslag.

I regeringens budgetproposition för 2024 föreslås Arbetsförmedlingen få knappt 7,4 miljarder kronor. Det är visserligen en höjning med 200 miljoner kronor jämfört med vad som tidigare aviserats, men innebär ändå en sänkning jämfört med anslaget för 2023.

När det gäller arbetsmarknadspolitiska program föreslås anslaget för matchningstjänster minska med 2 miljarder kronor.

STs ordförande Britta Lejon är kritisk till förslaget:

”Den politiska ryckigheten är förödande. Resurserna blir helt otillräckliga för att möta behoven hos de arbetssökande. Det vittnar inte om någon långsiktig plan eller ambition att hitta en fungerande modell för hur arbetsmarknadspolitiken ska utformas”, konstaterar hon i ett pressmeddelande.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA