Peter Haglind, it-chef på Försäkringskassan.
Bild: Försäkringskassan
Peter Haglind, it-chef på Försäkringskassan.

Profetian om artificiell intelligens slog inte in

SÅ GICK DET: FÖRSÄKRINGSKASSAN2024-03-27

För sju år sedan förutspådde Försäkringskassans dåvarande it-direktör att AI snart skulle spela en viktig roll i bedömningen av sjukpenning. Riktigt så blev det inte.

Om tre till fem år kommer Försäkringskassans datorer att ha lärt sig göra komplexa bedömningar av rätten till sjukpenning och andra ersättningar, förutspådde Försäkringskassans dåvarande it-direktör i en intervju med Publikt 2017. Myndigheten bedömde då att artificiell intelligens, AI, inom några år skulle kunna ta fram beslutsunderlag och vara rådgivande när handläggare fattar beslut.

Nu

Sju år efter spådomen om den roll som AI vid det här laget skulle spela på För­säkringskassan konstaterar Peter Haglind, it-chef på myndigheten sedan 2022, att artificiell intelligens visserligen används som ett stöd i handläggningen, för att strukturera och tillgängliggöra information i läkarintyg. Men AI fattar inte några beslut eller ger råd om vilka beslut som bör fattas.

– Nej, det är fortsatt handläggaren som har det fulla ansvaret för helhetsbedömningen och för besluts­fattandet. Däremot har AI blivit ett värdefullt hjälpmedel vid granskning av läkarutlåtanden, säger Peter Haglind.

AI har också fått analysera röntgenbilder i tandvårdsärenden, för att upptäcka fusk och förhindra felaktiga utbetalningar.

Peter Haglind förväntar sig att AI på fler sätt kommer att vara till hjälp i arbetet mot brottsliga upplägg. Däremot ser han flera hinder för en mer långtgående användning av AI vid bedömningar och beslutsfattande i ersättningsärenden.

– I många ärendetyper, till exempel vid beslut om assistansersättning, så är lagstiftaren tydlig med att det ska finnas ett bedömningsutrymme. Ansvaret för den individuella bedömningen i varje ärende delegeras därmed till den enskilda handläggaren. Besluten kan alltså inte automatiseras, säger han.

Mer rutinmässiga arbetsuppgifter, som överföring av information mellan it-system, bedömer han dock att AI snart kan ta över. Det skulle kunna frigöra tid för handläggare, som då kan fokusera på mer avancerade uppgifter. I förlängningen skulle det kunna göra ­arbetet på Försäkringskassan mer attraktivt, tror Peter Haglind.

Den slutsatsen är STs avdelningsordförande ­Thomas Åding dock inte helt övertygad om. Visserligen har det handläggarstöd som AI i dag erbjuder välkomnats av ST-medlemmarna, men att AI i högre grad tar över arbetsuppgifter behöver inte enbart upplevas som positivt, menar han.

– Jag tror att medlemmarna uppskattar att ha ett skiftande arbete, och jag ser en risk att AI och digitaliseringen kan göra arbetet rätt enformigt, säger Thomas Åding.

Än så länge upplever Försäkringskassans anställda AI varken som ett hot eller som en revolution av arbetet, enligt Thomas Åding. Men han delar arbets­givarens bedömning att teknikutvecklingen på längre sikt kan leda till effektiviseringar och personal­neddragningar.

– De kommande tre till fem åren tror jag inte vi kommer se några större förändringar, men om ett par decennier är det inte osannolikt, säger han.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA