Datorer lär sig göra komplexa bedömningar

FÖRDJUPNING: AUTOMATISERING2017-05-09

Inom tre till fem år har Försäkringskassans datorer lärt sig att göra komplexa bedömningar av rätten till sjukpenning och andra ersättningar, tror myndighetens IT-direktör Stefan Olowsson.

– Datorn ska kanske inte fatta beslutet, säger Stefan Olowsson. Men den kan i varje fall ge ett underlag för bedömning och tala om att handläggaren med 80 procents sannolikhet bör fatta ett visst beslut.

»Cognitive computing« kan göra verksamheten mer rättssäker, tror han. Tekniken finns och har testats av myndigheten. Datorerna ska matas med erfarna handläggares kunskaper.

Stefan Olowsson bedömer inte att teknikutvecklingen kommer att få några personalkonsekvenser de närmaste åren. Det beror på att man måste hantera alltmer komplexa regler i socialförsäkringen, säger han.

– Vårt mål är att vara kvar på nuvarande nivå trots kraftiga pensionsavgångar.

STs avdelningsordförande Siv Norlin menar dock att det sannolikt finns potential för riktigt stora effektiviseringar och i förlängningen neddragningar av personal.

– I vilken storlek och takt det blir vet vi inte. Vi har ställt frågan men inte fått något bra svar.

Under våren ska Försäkringskassan presentera en långsiktig digitaliseringsplan. Den kan leda till en snabbare och mer sammanhållen IT-utveckling, tror Siv Norlin, och säger att det kan innebära både för- och nackdelar.

–  Hittills har vi klarat oss utan nedskärningar, men någonstans går gränsen. Om neddragningarna inte går att lösa med naturlig avgång blir det förstås väldiga problem ur ett fackligt perspektiv.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.