Annons:

För att bejaka utvecklingen behövs trygghet

LEDARE2017-05-09

Ny teknik förändrar arbetsmarknaden och samhället. Men vi har möjlighet att påverka vilka effekter utvecklingen får.

När engelsmannen James Hargreaves i mitten av 1700-talet byggde Spinning Jenny, en maskin som gjorde det möjligt att spinna garn snabbare än för hand, väckte det stor oro bland dem som såg sina jobb hotade. Några handspinnare stormade hans hus och förstörde maskinen.

Som vi vet satte det dock inte stopp för den tekniska utvecklingen. Nyare och allt effektivare maskiner fortsatte att ta över jobb som tidigare utförts av människor. I dag är det främst nya IT-system som ersätter mänsklig arbetskraft – även i offentlig verksamhet. I detta nummer av Publikt skildras hur myndig­heters handläggning blir alltmer automatiserad.

Både förr och nu har personer som försökt skåda in i fram­tiden förkunnat att vi kommer att arbeta mindre när den tekniska utvecklingen leder till att arbetsuppgifter försvinner. Men även om vi fått kortare arbetsvecka och längre ledigheter har arbetstiden hittills inte minskat i den omfattning som många förutspått. Nya arbetsuppgifter och jobb har tillkommit.

Med teknikens hjälp kan vi producera fler och bättre varor och tjänster och möta en efterfrågan som ständigt utvecklas. Så ser det ut också på de myndigheter Publikt besökt. På Arbetsförmedlingen frigörs tid till kvalificerade möten med arbetssökande. Pensions­myndigheten satsar allt mer på pensionsinformation till allmänheten.

Att försöka stoppa en utveckling där arbetsuppgifter tas över av maskiner är oftast lönlöst. Det har inte bara 1700-talets handspinnare fått erfara, utan också fackliga organisationer i andra länder som valt att ta strid mot sådana effektiviseringar.

I Sverige har vi med framgång gått en annan väg. Ett starkt socialt skyddsnät och satsningar på utbildning har skapat trygghet i förändring, vilket gjort att fackföreningsrörelsen har kunnat bejaka utvecklingen i stället för att hindra den. Det är en viktig orsak till att vårt land blivit rikt.

Samma strategi kan fortsätta att skapa välstånd också i framtiden, om vi behåller och utvecklar de system som gör tillvaron tryggare för dem som berörs av omställningarna och ger möjlighet att fylla på med den kompetens som kommer att efterfrågas på morgondagens arbetsmarknad. Det kommer att vara en utmaning, särskilt som de nya jobben blir alltmer krävande, men om vi lyckas kan vi klara nya teknikskiften utan att stora grupper slås ut från arbetsmarknaden.

Samtidigt kan vi dra nytta av de möjligheter som finns. Vi kan slippa enformiga och tunga arbetsmoment och fortsätta att höja kvaliteten på det vi producerar, inte minst på välfärdens område, där behoven är stora. Det finns också möjlighet att ta ut en del av produktivitetsökningen i form av kortare arbetstid, något som kan ha stor betydelse för människors hälsa och välmående.

Fackföreningsrörelsen har en viktig uppgift i att verka för att alla ska kunna känna trygghet också när den tekniska utvecklingen innebär dramatiska förändringar på arbetsmarknaden och i samhället – och för att dess frukter ska komma alla till del. Målet måste vara att ingen längre ska behöva se maskinerna som ett hot.

Alexander Armiento, chefredaktör

Detta är en ledartext. Den speglar ledarskribentens personliga uppfattning.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA