Skatteverket uppmanas kartlägga risker med AI

SKATTEVERKET2024-04-08

Skatteverkets styrning behöver utvecklas för att myndigheten ska kunna utnyttja AI-teknikens möjligheter bättre, enligt en internrevisionsrapport. Bland annat efterfrågas en övergripande bild av riskerna med tekniken.

Den interna granskningen av Skatteverkets styrning och kontroll av myndighetens AI-användning visar på behov av förbättringar. Visserligen har myndigheten strategiska styrande dokument i form av en AI-policy och en riktlinje för hållbar AI, men styrningen är inte formulerad på en operativ nivå och det saknas en riskbild för AI, skriver internrevisorerna.

Det medför bland annat utmaningar vid en bredare användning av AI-tekniker inom myndigheten, enligt rapporten, som beskriver en osäkerhet kring om och hur risker med AI ska hanteras i olika delar av organisationen.

Internrevisorerna rekommenderar därför att Skatteverket utvecklar sin styrning och skapar en övergripande bild av riskerna med AI-användningen. Det kan motverka osäkerheten och leda till att fokus i stället kan riktas mot teknikens möjligheter, skriver internrevisorerna.

Enligt rapporten är Skatteverkets ambition att fortsätta utveckla automatiseringen av beslutsprocesser med hjälp av ny teknik. Oavsett om det sker med hjälp av AI eller med mer traditionell teknik är det viktigt att de automatiska processerna är tillförlitliga, säkra, etiskt riktiga och har en god kvalitet för att förtroendet för myndigheten ska upprätthållas, understryker internrevisorerna.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

AI
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA