Bild: Casper Hedberg

AI kan effektivisera arbetet på domstolarna

DOMSTOLARNA2024-04-15

Inom kort ska domstolarna inleda ett försök med AI-system som anonymiserar handlingar genom maskering av text. Fullt genomförd kan den nya tekniken ge en effektivisering motsvarande 220 tjänster, men inga neddragningar av personal väntas och facket är positivt.

Som Publikt nyligen rapporterat görs just nu AI-satsningar på många myndigheter. Det är inte alla som i slutändan ger användbara resultat, men it-strategen John Lagström på Domstolsverket bedömer att arbetet med en AI-applikation för maskningstjänster kommer att leda till stora effektiviseringar.

– Den är ett guldkorn, och i likhet med flera andra applikationer vi arbetar med kommer önskemålen från början från medarbetarna, säger han.

Domstolarna lägger ned allt mer tid på att manuellt maskera uppgifter i domar och andra rättshandlingar när de begärs ut av allmänheten, berättar John Lagström.

– Förra året hanterade vi 172 000 förundersökningar, varav en stor del krävde en omfattande maskning. Nästan alla förundersökningar begärs ut, och vissa kan vara på tusentals sidor. Det är också ett stressfyllt moment, eftersom utlämnande ska ske skyndsamt.

Dessutom har regeringen lagt flera förslag, bland annat om anonyma vittnen, som skulle kunna innebära ännu mer arbete med maskning.

Ett pilotförsök med AI-maskade handlingar ska starta inom kort, och om det slår väl ut kan alla domstolar som vill få använda tjänsten. Intresset för att delta i piloten har varit stort, berättar John Lagström.

– Även andra myndigheter som behöver maska handlingar följer vårt arbete med stort intresse.

Med tanke på den potential att effektivisera verksamheten som AI-applikationen har skulle den kunna väcka oro för personalneddragningar. Men Veronica Wetterhag, avdelningsordförande för ST inom Sveriges domstolar, ser enbart positivt på teknikutvecklingen på myndigheten.

– Vi har en ny generaldirektör som jobbar mycket åt det hållet, och vi tycker att det är jättebra. Det underlättar för våra medlemmar att kunna ägna sig åt sina huvudsysslor. Maskningen tar mycket tid, säger hon.

Men AI-applikationen kommer inte att jobba ensam, utan resultatet behöver kontrolleras av människor, understryker John Lagström.

– En AI klarar troligtvis allt, men det är ett värde att en utbildad person kontrollerar att det blir rätt. Våra viktigaste värden är rättssäkerhet och förtroende, säger han.

Inte heller John Lagström ser några personalneddragningar framför sig.

– Vi har inget scenario där vi ser att vi kan dra ned på folk på grund av AI. Med ökad måltillströmning och fler stora, komplexa mål har vi snarare brist på personal.

Förutom maskningstjänsten arbetar Domstolsverket med utveckling av flera andra AI-applikationer, som dock inte har kommit lika långt. En av dem är en översättningstjänst.

– De högsta instanserna gör ofta en engelsk version av sina domar. Men behovet i övrigt är stort men fortfarande relativt oklart, och vi vet inte exakt hur mycket vi kan spara med maskinöversättningar, säger John Lagström.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

AI
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA