Annons:

Människohandel

Ämne:Människohandel
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Människohandel. Du kan även följa vad Publikt skriver om Människohandel genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
InternationelltNyhetJämställdhetsmyndigheten deltar i ett tvåårigt projekt där Sverige tillsammans med andra Östersjöländer ska arbeta för att stoppa människohandel för tvångsarbete.
myndighetssamverkanNyhetDet krävs en tydlig samordning av myndigheternas arbete mot människohandel med barn. De förebyggande, brottsbekämpande och sociala insatserna måste gå hand i hand, enligt en ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket ligger bakom en stor del av de anmälningar om människohandel som kommer in till Polisen. Att Migrationsverket är en viktig aktör bekräftas av Polisen.
ArbetsmarknadNyhetEnligt en ny rapport från Europarådet ökar människohandeln i Europa. I många länder ökar utnyttjandet av arbetskraft snabbare än sexuellt utnyttjande, enligt den expertgrupp som ställt samman rapporten.
Prenumerera på