Samordning mot människohandel behövs

MYNDIGHETSSAMVERKAN2019-05-08
Det krävs en tydlig samordning av myndigheternas arbete mot människohandel med barn. De förebyggande, brottsbekämpande och sociala insatserna måste gå hand i hand, enligt en ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten.

Enligt Jämställdhetsmyndighetens rapport har de specifika handlingsplanerna med särskilda anslag varit avgörande för uppmärksamheten kring människohandel med barn och därmed även för ökad kunskap om företeelsen och hur olika aktörer bör agera när de kommer i kontakt med utsatta barn. Därför bedömer myndigheten att det finns behov av en ytterligare handlingsplan med åtgärder.

”Det är tydligt att detta arbete kräver en tydlig, nationell samordning och samverkan myndigheter emellan på både strategisk och operativ nivå där de förebyggande, brottsbekämpande och sociala insatserna kan gå hand i hand”, kommenterar myndighetens utredare Maria von Bredow i ett pressmeddelande.

Det finns stor efterfrågan på utbildning om människohandel bland annat inom socialtjänsten, konstaterar Maria von Bredow:

”Människor som i sitt yrke möter barn som är förmodade offer behöver kunskap för att kunna identifiera dem tidigare och veta hur de ska agera steg för steg. Det förebyggande arbetet är en viktig del, och det finns verktyg som vi ska fortsätta sprida, till exempel en webbutbildning och en manual vid misstanke om människohandel.”

Insatser mot människohandel

Den 1 januari 2018 flyttades det nationella samordningsuppdraget mot prostitution och människohandel för både sexuella och andra ändamål från Länsstyrelsen i Stockholm till Jämställdhetsmyndigheten. Även det specifika uppdraget att nationellt samordna arbetet mot människohandel och exploatering av barn flyttades över.

Källa: Jämställdhetsmyndigheten

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.