Allt fler exploateras på arbetsmarknaden

BROTTSLIGHET2023-05-09

Allt fler människor identifieras som utsatta för misstänkt människohandel eller människoexploatering, visar en ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten.

En analys som tagits fram av den nationella samordningen mot prostitution och människohandel vid Jämställdhetsmyndigheten visar att misstankar om människohandel eller människoexploatering väcktes gällande 375 personer under förra året. 223 av dem var kvinnor och 139 män, medan 11 personer inte uppgett könstillhörighet.

”Vi ser en tydlig trend att allt fler vuxna män identifieras som utsatta. Detta beror både på att människoexploateringsbrottet infördes 2018, och även på att arbetet mot arbetskraftsexploatering har prioriterats mer under de senaste åren”, konstaterar utredaren Paulina Bolton i ett pressmeddelande.

Statistiken visar enligt pressmeddelandet tydligt att kvinnor och män exploateras för olika ändamål. Kvinnor utnyttjas i hög grad för sexuella ändamål, medan män främst utnyttjas i arbete. Sju av tio kvinnor som ingår i statistiken exploaterades för sexuella ändamål. Lika stor andel av männen hade utnyttjats som arbetskraft.

”Trenden att män och kvinnor exploateras på olika arenor är genomgående och pekar på vikten av att arbetet mot människohandel måste ske i flera olika miljöer i samhället”, framhåller Paulina Bolton.

Även barn är utsatta för människohandel och människoexploatering. Under 2022 identifierades 54 barn som potentiellt utsatta – 31 flickor och 23 pojkar. Barn identifierades som exploaterade för sexuella ändamål och kriminalitet i högre grad än tidigare år.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.