Annons:

Regering/riksdag

Ämne:Regering/riksdag
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Regering/riksdag. Du kan även följa vad Publikt skriver om Regering/riksdag genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
DEBATTNyhet"Låt oss sluta med hyckleriet kring begreppet ministerstyre", skriver landshövding Anders Björck i en debattartikel. Han anser att Sverige bör lämna modellen med självständiga ämbetsverk.
NyhetTidningen Från Riksdag & Departement har fått sina anslag minskade med nästan 30 procent. På sikt kanske enbart webbtidningen blir kvar, som en del av riksdagens övriga information.
NyhetTre nya ministrar och en rad ommöbleringar blev det när Göran Persson idag presenterade sin ombildade regering.
UTREDNINGNyhetAvgifterna för den kommunala tillsynen bör vara lika över hela landet. Därför bör staten bestämma avgifternas storlek.
RIKSDAGENNyhetRiksdagsledamöternas arvoden höjs till 46 400 kronor i månaden från och med den 1 november 2004. Det har Riksdagens arvodesnämnd beslutat.
KDNyhetKristdemokraterna vill satsa mer än regeringen på kriminalvården. Dagliga drogtester, utslussningslägenheter och uppvärdering av kriminalvårdsyrket är några av förslagen.
BUDGETNyhetDen nya myndigheten Försäkringskassan som inrättas den 1 januari 2005 får ett ökat anslag det första året. Men det är otillräckligt, anser Siv Norlin, ordförande för ST inom Försäkringskassan.
BUDGETNyhetRegeringen utlovar satsningar mot arbetslösheten. Skattesänkningar, AMS-utbildningar och pengar till kommunerna ska leda till fler jobb. Men det är långt kvar till regeringens sysselsättningsmål.
STNyhetSTs ordförande Annette Carnhede är kritisk till att myndigheterna inte ska få utnyttja vare sig krediter eller sina sparade medel annat än i undantagsfall. Den enda ekonomiska regulator som återstår blir att dra ner på personal och verksamhet.
NyhetFöretag med statligt ägande förbättrade sina resultat efter skatt med 38 procent under första halvåret 2004 jämfört med samma period i fjol.
POSTENNyhetST inom Posten har lämnat ett remissvar över utredningen av Postens Kassaservice. Bland annat anser avdelningen att staten har det största ansvaret för kostnaderna vid en avveckling av kassaservicen.
NyhetRegeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet har enats om budgeten för 2005. Utökade arbetsmarknadspolitiska program, höjt barnbidrag och tak i föräldraförsäkringen och mer forskningspengar är några exempel ur innehållet.
PTSNyhetPost- och telestyrelsen ska föreslå en strategi för ett säkrare Internet i Sverige.
NyhetBåde socialdemokratiska och borgerliga regeringar har haft dåligt självförtroende och inte vågat styra myndigheterna som de borde, hävdade samordningsminister Pär Nuder på ett symposium arrangerat av Ansvarskommittén.
NyhetDe svenska ämbetsverken har blivit alltför självständiga och den statliga styrningen måste förbättras, skriver samordningsminister Pär Nuder i en debattartikel i Svenska Dagbladet i dag.
Prenumerera på