Annons:
Tågoperatören Arrivas personal i Ystad riskerar att må dåligt på grund av att de jobbar för täta skift. Det framgår av Arbetsmiljöverkets inspektion. Bild:Mostphotos
SPÅRTRAFIKEN
Nyhet
AVLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

Arriva pressas om arbetstiden

Arriva måste riskbedöma personalens övertid och sitt sätt att förlägga arbetstiden, slår Arbetsmiljöverket fast efter en inspektion på tågoperatörens arbetsplats i Ystad. ”Alla är sjukt trötta”, säger STs lokala skyddsombud Therese Nilsson.

Vissa anställda på Arriva i Ystad riskerar att må dåligt på grund av att de jobbar för täta skift. Det framgår av en inspektion där Arbetsmiljöverket slår fast att tågoperatören måste vidta åtgärder.

– Problemet är att vi jobbar mot klockan med tidigare och tidigare arbetspass. Många har väldigt ofta precis elva timmars vila mellan passen. Jag som jobbar morgon kan sluta halv fem på eftermiddagen och börja kvart i fem morgonen efter”, säger Therese Nilsson, skyddsombud i Ystad, till Publikt.

Även om kollektivavtalet anger vilotiden som acceptabel, bör företaget sträva efter att den oftast ska vara längre än de elva timmarna, menar Therese Nilsson.

– Det ska vara tid emellan passen för möjlighet till en meningsfull fritid. Men vår arbetsgivare tolkar hela tiden alla ”bör” i avtalet genomgående till sin fördel, säger hon.

Arbetsmiljöverket kräver också att Arriva riskbedömer mängden övertid. Situationen har varit jobbig för de anställda under en tid, enligt Therese Nilsson.

– Alla är sjukt trötta konstant. Man jobbar, sover och sedan pallar man ingenting mer, säger Therese Nilsson.

Från arbetsgivarens sida bekräftas bilden av att det allt som oftast kan vara elva timmars vila som gäller för personalen. Men däremot är det inte så att någon får för kort vila enligt det kollektivavtal som gäller, förklarar Benny Persson, enhetschef på Arriva i Ystad.

–Vi har följt avtalet och sedan kan man såklart tycka att en nattvila på elva timmar är kort. Men man vill ju ha ut så mycket som möjligt av tiderna, säger han.

Att de anställda är trötta bör vägas upp av den sammanlagda ledighet man har, med 118 fridagar per år, menar Benny Persson. Om vilan mellan passen skulle göras längre blir det svårt för vissa anställda att komma upp i en heltidstjänst, säger han.

Däremot oroas han av övertidssituationen.

– Vi har inte kommit ifatt med anställningar på kundvärdsidan. Men nu är vi snart ifatt inför sommaren och då ska vi förhoppningsvis kunna hålla övertiden nere, säger Benny Persson.

Arbetsmiljöverket anmärker också på att Arriva inte har riskbedömt processen kring en kommande renovering och utbyggnad av lokalerna i Ystad. Under tiden som den nuvarande byggnaden renoveras ska de anställda flytta in i en annan del. Problemet är att den är för liten, menar skyddsombuden.

– Vi har redan trångt som det är och kan inte ha ordentliga raster. Att vi ska tränga ihop oss ännu mer i några månader medan de renoverar tycker vi inte är okej alls, säger Therese Nilsson.

Enhetschefen Benny Persson påpekar att all personal sällan vistas samtidigt i lokalerna, och menar att det därför inte kommer att bli något problem med mindre utrymme under en period.

– Järnvägstrafik är speciellt. Personalen kommer till jobbet, tar sina grejer och åker ut med tåget. När de tar rast är de ofta på andra orter, säger han.

En riskbedömning av bygget är inplanerad till 10 juni, enligt Benny Persson.

Bli den första att tycka till!
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
Fördjupning: TjänstemannaansvarFördjupningPolitikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte övertygade.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.