Annons:
Att kollegerna möter upp och är mötesfria när den nya medarbetaren kommer är en viktig signal, menar organisations­utvecklaren Mette Sandahl.Bild:Lotta Sjöberg
Introduktion
På jobbet
AVLouise Ragnartz0 kommentarerTyck till!

Bra start grunden för gott samarbete

Introduktionen på en ny arbetsplats påverkar inte bara den nyanställdes första intryck. Den kan också bidra till ett effektivare samarbete på sikt.

Annika Lantz Friedrich, professor i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet, och Mette Sandahl, organisationsutvecklare, menar bägge att introduktionen av en nyanställd medarbetare har stor betydelse för hur bra samarbetet sedan fungerar.

– Introduktionen är ett fantastiskt bra tillfälle för arbetsgruppen att samlas och reflektera. Det blir en omstart och ett nuläge med ny, samlad kompetens, säger Annika Lantz Friedrich.

Mette Sandahl framhåller att det är viktigt att introduktionen börjar så fort rekryteringen är klar och den nya med­arbetaren har skrivit på. Exempelvis kan den nya medarbetaren bjudas in att delta på videomöten och få åtkomst till intra­nätet. Att kollegerna möter upp och är mötes­fria när den nya medarbetaren kommer är också en viktig signal.

– Det gäller att visa att vi vill investera i den relation som vi ska börja bygga med dig. Ju mer man investerar i början, desto bättre kommer den här medarbetaren att må och prestera, säger Mette Sandahl.

Men den nyanställde behöver också ta eget ansvar för sin introduktion, poängterar hon. Det kan handla om att lära sig så mycket det går om verksamheten och kollegerna, men även om att ställa krav: "det här skulle jag vilja och det här behöver jag hjälp med". Ett sätt kan vara att boka in individuella samtal med alla i teamet över en lunch eller en kaffe. Man kan också be om att få delta på olika möten och att få "skugga" en kollega.

Men det Mette Sandahl framför allt lyfter fram är nyfikenheten – och det gäller både för den nyanställde och för kollegerna.

– Det gäller att visa: "jag är nyfiken på dig". Var nyfikna tillsammans och börja lära känna varandra!

Hon betonar även vikten av att som arbetskamrat hjälpa den nya medarbetaren att bli en del av ett sammanhang. Det innebär att hjälpa den nyanställde att förstå vad det är för grupp och vad som gäller i den.

– Det handlar om "huret". Hur vi har det när vi jobbar, hur vi stöttar varandra och hur vi genomför möten, säger Mette Sandahl.

Även Annika Lantz Friedrich anser att varje ny medarbetare måste få veta vad det är för tradition man kommer in i.

– Annars famlar man sig fram. I många arbetsgrupper finns det ju ett mycket gott minne av "så här har vi alltid gjort", men den förståelsen har inte en ny medarbetare.

När den nyanställde är på plats bör gruppen därför samlas och göra det som inom psykologin kallas en debrief, förklarar Annika Lantz Friedrich. Det betyder att blicka bakåt för att sedan gemensamt kunna gå framåt på ett bättre sätt. Debriefen behöver innehålla ett antal centrala frågor om hur gruppen har det med varandra och hur de jobbar tillsammans, och måste genomföras på ett strukturerat sätt.

– Det är en tid för omprövning av invanda rutiner: vad tänker vi, hur gör vi, hur fattar vi beslut och vilka är våra mål? Vad menar vi är gott sam­­arbete och hur fördelar vi arbetsuppgifter? Och att i nästa fas prata om hur vi skulle vilja ha det, säger Annika Lantz Friedrich.

Gruppen kan ha nytta av att forma ett slags teamkontrakt som tydliggör hur man jobbar, vad som kan förbättras och vad som fungerar väl, menar hon.

– Ibland tror vi att en ny person ska smälta in i gruppen och att allt sedan är som det brukar. Men det är det inte. Har vi en ny person i gruppen, då har vi en ny situation. För den nyanställde gäller det att lyssna in och försiktigt bidra. Man får anpassa sig till det rådande, det är inte alltid en grupp vill omstöpa allt direkt.

Om det saknas sådana reflekterande möten kan man som nyanställd gärna ta ­initiativet till något liknande, tycker ­Annika Lantz Friedrich. Exempelvis genom att vänligt uttrycka att man känner sig lite osäker på förväntningar och roller, och att det skulle vara lättare att bidra om detta kunde förtydligas.

Kollegerna bör regelbundet stämma av hur det fungerar för den nya medarbetaren, rekommenderar Mette Sandahl. Naturligtvis bör även chefen, eller i förekommande fall mentor eller handledare, avsätta tid för regelbundna avstämningar de första månaderna.

– Man kan fråga: hur har du det, hur har veckan varit, vad har du lärt dig och vad ska du lära dig inför nästa vecka? Med tiden kan du addera "vad har du börjat göra" och "vilka är dina utmaningar".

Beroende på erfarenhet kan behovet av avstämningar självfallet variera, och som ny medarbetare måste man ta ansvar för att uttrycka vad man själv behöver.

Men det som Mette Sandahl anser gör störst skillnad under introduktionen är att stötta den nya medarbetaren i att bygga ett eget nätverk, för då går det ofta snabbt att komma in i en organisation.

– Att få tillgång till den kompetens som finns i andra delar av organisationen är så mycket viktigare än att hitta en policy på intranätet, säger Mette Sandahl. 

Så får ni en bra start på samarbetet
  • Visa nyfikenhet! Att få en bra start på samarbetet är ett delat ansvar mellan den nya medarbetaren, kollegerna och chefen.
  • Investera tid. Var tillgänglig och avsätt tid för regelbundna avstämningar.
  • Diskutera arbetssätt. En ny kollega betyder nya förutsättningar för hela gruppen. Samtala om hur ni ska jobba framöver.
  • Hjälp till att bygga nätverk. Sammanför den nya kollegan med rätt personer i organisationen.
Bli den första att tycka till!
MigrationsverketNyhetAnställda på Migrationsverket i Sundbyberg klagade i veckan på riskerna för smittspridning i väntrummet. Efter kritik och påtryckningar tar myndigheten nu till flera åtgärder för att öka säkerheten i lokalerna.
POLISENNyhetEn anställd på Polisens hittegodsavdelning i södra Sverige döms efter strafföreläggande till dagsböter och villkorlig dom. Kvinnan greps på bar gärning när hon stal pengar i olika valutor ur ett skåp på sin arbetsplats.
ArbetsmiljöverketNyhetCoronaviruset gör att Arbetsmiljöverket väljer att avvakta med inspektioner i flera branscher. Myndigheten vill undvika risken för smitta och skona arbetsgivare som redan är hårt pressade av pandemin.
CoronaNyhetInställda körkortsprov och domstolsförhandlingar, videoundervisning på universitet, uppskjutna förrättningar samt fler ansökningar om vård av barn. Coronapandemin får konsekvenser på statliga arbetsplatser, och många planerar just nu för ännu hårdare prioriteringar.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen uppdrar åt en särskild utredare att se över sjuk- och aktivitetsersättningen. Syftet är att ge fler människor möjlighet att försörja sig med eget arbete utifrån sin arbetsförmåga.
SjukpenningNyhetFörsäkringskassan begär inte längre läkarintyg av den som ansöker om sjukpenning. Det gäller inför tredje veckan då betalningsansvaret går över från arbetsgivaren till Försäkringskassan.
STNyhetOsäkerheten kring coronapandemin gör att STs förbundsstyrelse nu väljer att föreslå att kongressen som skulle hållits i slutet av maj i stället flyttas till hösten. ”Det känns jättetråkigt, men det går inte att göra på något annat sätt”, säger förbundsordförande Britta Lejon.
STATENS SERVICECENTERNyhetStockholm, Göteborg, Malmö och Ulricehamn kommer att få nya servicekontor under 2020, om det förslag som regeringens utredare presenterade under onsdagen blir verklighet. Tidigare har regeringen beslutat om nya kontor i Storuman, Torsby, Vansbro och Åsele.
KriminalvårdenNyhetJustitiekanslern, JK, kritiserar kriminalvårdens anstalt Storboda för en kroppsvisitation som genomfördes år 2014. Men de som klagat efter händelsen får ingen ekonomisk ersättning för övergreppet.
SPÅRTRAFIKENNyhetFackförbundet Seko stämmer SJ i Arbetsdomstolen sedan en tågvärd fick börja sitt arbetspass efter endast 10 timmars vila, vilket strider mot kollektivavtalet, skriver förbundet. Även dotterbolaget SJ Götalandståg stäms. Enligt stämningsansökan har en grupp deltidsanställda schemalagts på fler timmar än vad de har fått betalt för.
Fördjupning: omlokaliseringarFördjupningAtt flytta delar av stats­förvaltningen från Stockholm till andra orter är inte någon ny idé. Nu har flyttlassen gått för de myndigheter som fick besked om omlokalisering under den förra mandat­perioden. I många fall har viktig verksamhet lamslagits.
RegeringskanslietNyhetUtrikesdepartementet, UD, har som en följd av coronapandemin beslutat att tillfälligt ta hem viss personal och deras familjer från särskilt utsatta riskområden, rapporterar Ekot.
ArbetsmiljöNyhetRegeringen har tidigare aviserat att man vill låta regionala skyddsombud komma in på fler arbetsplatser. Nu lämnas lagförslaget till riksdagen. Om det går igenom kan de nya reglerna börja gälla redan i augusti.
ÖppenhetNyhetDet var rätt av Kriminalvården att neka en begäran att på plats hos myndigheten få läsa en allmän handling med hänvisning till risken för smittspridning. Det slår kammarrätten fast efter ett överklagande.
SKATTEVERKETNyhetCoronavirusets inverkan på ekonomin gör att Skatteverket förväntas få en brant ökning av ansökningar från företag som vill skjuta upp skatteinbetalningar. Myndigheten styr nu om resurser. ”Nu hoppas man på det bästa och planerar för det värsta”, säger Anders Tell, ordförande för ST inom Skatteverket, till Publikt.
CoronaNyhetReglerna måste omgående ändras så att det är lättare att kvalificera sig till a-kassa, anser TCOs ordförande Therese Svanström i en intervju på organisationens webbplats.
DigitaliseringNyhetMyndigheten för digital förvaltning, Digg, har tagit fram en modell för att öka tillgängligheten av digital information. Dokumentet, som bygger på nio principer, går nu ut på en remissrunda där vem som helst får lämna synpunkter.
MuseerNyhetAlla stora statliga museer har stängt sin verksamhet för besökare på grund av coronaviruset. ”De ekonomiska konsekvenserna är enorma”, säger Joakim Malmström, ordförande för Centralmuseernas samarbetsråd och överintendent på Naturhistoriska riksmuseet.
spårtrafikNyhetRiksrevisionen har i en granskning ansett att regeringens analys kring höghastighetsjärnvägar inte varit tillräckligt ingående. Av en skrivelse till riksdagen framgår att regeringen inte delar Riksrevisionens uppfattning.
öppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Polismyndigheten för att utan lagligt stöd hindrat en frilansjournalist att filma och avvisat honom från ett valmöte med Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson i valrörelsen 2018.
AvtalNyhetST och Almega har tecknat centrala avtal om korttidspermitteringar för de avtalsområden som omfattar spårtrafik och övriga kommunikationer, som flyg.
AVTALNyhetParterna inom industrin är överens om att förlänga de nuvarande avtalen till 31 oktober 2020 på grund av coronaviruset, meddelar facken inom industrin i ett pressmeddelande. Det innebär att alla förhandlingar skjuts fram till hösten. STs förbundsordförande Britta Lejon säger till Publikt att beslutet påverkar STs förutsättningar, men kan i nuläget inte ge något närmare besked.
SwedaviaNyhet1 900 anställda på Swedavia korttidspermitteras och 800 varslas som en följd av coronaviruset. Erik Hägglund, STs sektionsordförande på Landvetter flygplats, säger till Publikt att han hade väntat sig permitteringar men blev förvånad över varslet.
MigrationNyhetStatens arbete med att få personer som inte får vistas i Sverige att lämna landet får underbetyg av Riksrevisionen. Efter en granskning anser myndigheten att det finns omfattande svagheter i styrning och samordning.
CoronaNyhetNärmare 25 miljoner jobb kommer att gå förlorade i Coronakrisens spår, uppskattar FNs arbetsmarknadsorgan ILO. Det enda möjliga motmedlet är enligt ILO ett samordnat internationellt agerande.
ÖPPENHETNyhetKriminalvården nekar en enskild person att på plats ta del av en offentlig allmän handling med hänvisning till att den som begärt ut handlingen nyligen besökt Milano. Personen erbjuds att få en kopia per post.
STNyhet”Den här extrema situationen kommer självklart att påverka avtalsrörelsen, men det är fortfarande för tidigt att säga exakt hur”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt om hur coronavirussmittan påverkar avtalsförhandlingarna.
FolkhälsomyndighetenNyhetCoronasmittan har placerat Folkhälsomyndigheten i händelsernas centrum. Personal som jobbar med kommunikation och de som analyserar prover i labbet är hårt belastade, berättar STs avdelningsordförande Anita Ekner för Publikt.
SWEDAVIANyhetKöpenhamns flygplats permitterar 1 500 anställda och om läget kring coronaviruset inte förändras kan en liknande situation uppstå i Sverige. ”Än så länge är det business as usual, även om det inte är så mycket att göra”, säger Mikael Nordenståhl, ordförande för ST inom Swedavia på Arlanda.
SpårtrafikNyhetEn störtdykning för efterfrågan på biljetter, reducerat antal avgångar och trots det svårigheter att få ihop tillräckligt med personal. Coronaviruset har skapat stora problem för tågtrafiken, enligt Hans Pilgaard, ordförande för ST inom SJ.
KORRUPTIONNyhetHögsta domstolen ändrar hovrättens fällande dom och frikänner tre chefer inom Statens musikverk och Statens kulturråd från mutbrott. Domen gäller ett antal middagar som cheferna bjöds på av olika musikorganisationer.
ArbetsförmedlingenNyhetPlanerna på att lägga ned Arbetsförmedlingens kontor i Hagfors 1 april skjuts på framtiden, uppger SVT. Enligt enhetschefen Mirzal Celhasic skjuts nedläggningen åtminstone fram till 1 juli.