Annons:
Att kollegerna möter upp och är mötesfria när den nya medarbetaren kommer är en viktig signal, menar organisations­utvecklaren Mette Sandahl.Bild:Lotta Sjöberg
Introduktion
På jobbet
AVLouise Ragnartz0 kommentarerTyck till!

Bra start grunden för gott samarbete

Introduktionen på en ny arbetsplats påverkar inte bara den nyanställdes första intryck. Den kan också bidra till ett effektivare samarbete på sikt.

Annika Lantz Friedrich, professor i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet, och Mette Sandahl, organisationsutvecklare, menar bägge att introduktionen av en nyanställd medarbetare har stor betydelse för hur bra samarbetet sedan fungerar.

– Introduktionen är ett fantastiskt bra tillfälle för arbetsgruppen att samlas och reflektera. Det blir en omstart och ett nuläge med ny, samlad kompetens, säger Annika Lantz Friedrich.

Mette Sandahl framhåller att det är viktigt att introduktionen börjar så fort rekryteringen är klar och den nya med­arbetaren har skrivit på. Exempelvis kan den nya medarbetaren bjudas in att delta på videomöten och få åtkomst till intra­nätet. Att kollegerna möter upp och är mötes­fria när den nya medarbetaren kommer är också en viktig signal.

– Det gäller att visa att vi vill investera i den relation som vi ska börja bygga med dig. Ju mer man investerar i början, desto bättre kommer den här medarbetaren att må och prestera, säger Mette Sandahl.

Men den nyanställde behöver också ta eget ansvar för sin introduktion, poängterar hon. Det kan handla om att lära sig så mycket det går om verksamheten och kollegerna, men även om att ställa krav: "det här skulle jag vilja och det här behöver jag hjälp med". Ett sätt kan vara att boka in individuella samtal med alla i teamet över en lunch eller en kaffe. Man kan också be om att få delta på olika möten och att få "skugga" en kollega.

Men det Mette Sandahl framför allt lyfter fram är nyfikenheten – och det gäller både för den nyanställde och för kollegerna.

– Det gäller att visa: "jag är nyfiken på dig". Var nyfikna tillsammans och börja lära känna varandra!

Hon betonar även vikten av att som arbetskamrat hjälpa den nya medarbetaren att bli en del av ett sammanhang. Det innebär att hjälpa den nyanställde att förstå vad det är för grupp och vad som gäller i den.

– Det handlar om "huret". Hur vi har det när vi jobbar, hur vi stöttar varandra och hur vi genomför möten, säger Mette Sandahl.

Även Annika Lantz Friedrich anser att varje ny medarbetare måste få veta vad det är för tradition man kommer in i.

– Annars famlar man sig fram. I många arbetsgrupper finns det ju ett mycket gott minne av "så här har vi alltid gjort", men den förståelsen har inte en ny medarbetare.

När den nyanställde är på plats bör gruppen därför samlas och göra det som inom psykologin kallas en debrief, förklarar Annika Lantz Friedrich. Det betyder att blicka bakåt för att sedan gemensamt kunna gå framåt på ett bättre sätt. Debriefen behöver innehålla ett antal centrala frågor om hur gruppen har det med varandra och hur de jobbar tillsammans, och måste genomföras på ett strukturerat sätt.

– Det är en tid för omprövning av invanda rutiner: vad tänker vi, hur gör vi, hur fattar vi beslut och vilka är våra mål? Vad menar vi är gott sam­­arbete och hur fördelar vi arbetsuppgifter? Och att i nästa fas prata om hur vi skulle vilja ha det, säger Annika Lantz Friedrich.

Gruppen kan ha nytta av att forma ett slags teamkontrakt som tydliggör hur man jobbar, vad som kan förbättras och vad som fungerar väl, menar hon.

– Ibland tror vi att en ny person ska smälta in i gruppen och att allt sedan är som det brukar. Men det är det inte. Har vi en ny person i gruppen, då har vi en ny situation. För den nyanställde gäller det att lyssna in och försiktigt bidra. Man får anpassa sig till det rådande, det är inte alltid en grupp vill omstöpa allt direkt.

Om det saknas sådana reflekterande möten kan man som nyanställd gärna ta ­initiativet till något liknande, tycker ­Annika Lantz Friedrich. Exempelvis genom att vänligt uttrycka att man känner sig lite osäker på förväntningar och roller, och att det skulle vara lättare att bidra om detta kunde förtydligas.

Kollegerna bör regelbundet stämma av hur det fungerar för den nya medarbetaren, rekommenderar Mette Sandahl. Naturligtvis bör även chefen, eller i förekommande fall mentor eller handledare, avsätta tid för regelbundna avstämningar de första månaderna.

– Man kan fråga: hur har du det, hur har veckan varit, vad har du lärt dig och vad ska du lära dig inför nästa vecka? Med tiden kan du addera "vad har du börjat göra" och "vilka är dina utmaningar".

Beroende på erfarenhet kan behovet av avstämningar självfallet variera, och som ny medarbetare måste man ta ansvar för att uttrycka vad man själv behöver.

Men det som Mette Sandahl anser gör störst skillnad under introduktionen är att stötta den nya medarbetaren i att bygga ett eget nätverk, för då går det ofta snabbt att komma in i en organisation.

– Att få tillgång till den kompetens som finns i andra delar av organisationen är så mycket viktigare än att hitta en policy på intranätet, säger Mette Sandahl. 

Så får ni en bra start på samarbetet
  • Visa nyfikenhet! Att få en bra start på samarbetet är ett delat ansvar mellan den nya medarbetaren, kollegerna och chefen.
  • Investera tid. Var tillgänglig och avsätt tid för regelbundna avstämningar.
  • Diskutera arbetssätt. En ny kollega betyder nya förutsättningar för hela gruppen. Samtala om hur ni ska jobba framöver.
  • Hjälp till att bygga nätverk. Sammanför den nya kollegan med rätt personer i organisationen.
Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, och Statskontoret bjuder in myndigheter att delta i ett projekt för att effektivisera myndigheternas administration. Målet är att ta fram en modell för att analysera myndigheternas administration.
RättsväsendetNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ett förbud att sprida bilder som tagits under rättegångar. Förslaget ska förhindra att olagliga bilder kommer ut och sprids på sociala medier.
TCONyhetAtt göra det lättare att byta bana under ett arbetsliv är en prioriterad fråga för TCO. Personligen har TCOs nya ordförande Therese Svanström inte gjort några stora omställningar under karriären, även om hon hoppat in i och ut ur politiken några gånger, berättar hon i en intervju i Publikt.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
A-KASSANNyhetUtbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar siffror från Sveriges a-kassor.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsmiljöverket förvarnar Arbetsförmedlingen i region syd om att krav på arbetsmiljöåtgärder är på väg, bland annat vad gäller tydlighet om hur medarbetarna ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Kraven kommer efter en inspektion till följd av en anmälan från skyddsorganisationen i regionen.
PolisenNyhetEfter Säpochefen Klas Fribergs kritik mot hur regeringen hanterar frågan om lagring av information hos digitala meddelandetjänster säger digitaliseringsminister Anders Ygeman att han är beredd till ytterligare åtgärder.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Tolkcentralen i Region Stockholm nekade en döv man jobb som receptionist. Det slår Arbetsdomstolen fast sedan Unionen stämt arbetsgivaren, skriver tidningen Kollega.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på häktet i Göteborg har anmält till Justitieombudsmannen att personal ska ha ritat smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade på ägg som serverades till de intagna. Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att en internutredning pågår.
PolisenNyhetI en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft, enligt Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och att behålla personal.
LönerNyhetDe svenska kollektivavtalens lägsta löner påverkar hela arbetsmarknaden – även på arbetsplatser som inte har gällande kollektivavtal. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet till regeringen.
STATSBUDGETENNyhetRegeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna kommer att skjuta till extra pengar i vårändringsbudgeten till flera myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse. Det lämnade man besked om vid en presskonferens i dag.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.
MutorNyhetUnder 2019 dömdes 30 personer för mutbrott. Det framgår av en rapport från Institutet mot mutor. Korruptionsrisken är enligt institutet störst i mötet mellan privat och offentlig sektor.
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019, enligt organisationen Sveriges museer. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med föregående år.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.