Annons:

Ekonomisk kris ställer krav på politiken

Europas skuldkris tvingar flera länder till drastiska åtgärder. Politikerna måste ta ansvar – men också föra en dialog med medborgarna. I Sverige bör regeringen tillvarata möjligheten att investera för att dämpa svackan.

När krisen slår till måste det offentliga gripa in. Så argumenterar facken i det krisdrabbade Europa. I detta nummer av Publikt efterlyser fackliga röster alternativ till åtstramnings­politiken.

Det är dock inte lätt att hitta sådana alternativ i de länder som har gapande hål i sina statsbudgetar och skulder upp över öronen. En olycklig kedja av dåliga beslut av väljare och valda har lett dessa stater till en punkt där de blickar ut över ruinens brant.

I det läget finns inte mycket handlingsutrymme när lån­givarna kräver att svångremmen dras åt.

Det finns inte tid att under ordnade former reformera byråkratiska strukturer på ett sätt som inte ställer mängder av offentliganställda på bar backe. Ingen tror på senkomna löften om att myndigheterna ska bli bättre att driva in skatter från fuskare. Det har ingen betydelse om man tar beslut som kan minska korruptionen och öka effektiviteten – de hinner inte ge några effekter.

I stället tvingas hela befolkningen betala ett högt pris – och de som har sämst marginaler drabbas allra hårdast. Dessutom åtföljs sparpaketen ofta av inskränkningar i arbetstagarnas fackliga rättigheter.

I svältkurens spår sprids myter som skapar misstro och fiende­skap mellan länder.

De våldsamma protesterna och de hårda orden oroar. Nu krävs att politikerna i Europa tar ansvar. Det innebär inte bara att skriva ut den beska medicinen, utan också att föra en dialog med hela befolkningen, förklara sina beslut och anstränga sig för att hitta lösningar som upplevs så rättvisa som möjligt.

Sverige gick under nittiotalskrisen igenom ett stålbad som till viss del påminner om dagens europeiska situation. Nedskärningar rev hål i det sociala skyddsnätet och ledde till utslagning från arbetsmarknaden.

Denna gång står vårt land på relativt stabil grund när krisens vindar blåser över Europa. Det gäller att utnyttja det på bästa sätt. Avtalsrörelsen måste ge ett utfall som håller efterfrågan uppe. Och regeringen bör bidra till att hjulen rullar genom att satsa på investeringar. Det behövs nya insatser – inte minst på kunskapsområdet.

När läkemedelsföretaget Astra Zeneca lägger ned sin forskning i Södertälje kan en offensiv satsning på akademiska tjänster vid regionens lärosäten göra det möjligt att slå vakt om kompetensen och öka chanserna för att nya jobb skapas i nya företag.

När arbetarna på Saab i Trollhättan förlorar sin jobb kan utbildning göra dem anställningsbara i andra branscher.

Våra skattepengar måste användas med försiktighet, så att vi inte drabbas av samma slags växande skuldberg som plågar våra grannländer. Men det betyder inte att de inte ska användas alls. Investeras de klokt dämpas konjunkturens svackor. Då spelar det offentliga just den viktiga roll som Europas fackförenings­rörelse efterlyser. 

Alexander Armiento,

Chefredaktör

Bli den första att tycka till!
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighets chef? Publikt har hela listan.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
Fördjupning: TjänstemannaansvarFördjupningPolitikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte övertygade.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.