Annons:

Ekonomisk kris ställer krav på politiken

Europas skuldkris tvingar flera länder till drastiska åtgärder. Politikerna måste ta ansvar – men också föra en dialog med medborgarna. I Sverige bör regeringen tillvarata möjligheten att investera för att dämpa svackan.

När krisen slår till måste det offentliga gripa in. Så argumenterar facken i det krisdrabbade Europa. I detta nummer av Publikt efterlyser fackliga röster alternativ till åtstramnings­politiken.

Det är dock inte lätt att hitta sådana alternativ i de länder som har gapande hål i sina statsbudgetar och skulder upp över öronen. En olycklig kedja av dåliga beslut av väljare och valda har lett dessa stater till en punkt där de blickar ut över ruinens brant.

I det läget finns inte mycket handlingsutrymme när lån­givarna kräver att svångremmen dras åt.

Det finns inte tid att under ordnade former reformera byråkratiska strukturer på ett sätt som inte ställer mängder av offentliganställda på bar backe. Ingen tror på senkomna löften om att myndigheterna ska bli bättre att driva in skatter från fuskare. Det har ingen betydelse om man tar beslut som kan minska korruptionen och öka effektiviteten – de hinner inte ge några effekter.

I stället tvingas hela befolkningen betala ett högt pris – och de som har sämst marginaler drabbas allra hårdast. Dessutom åtföljs sparpaketen ofta av inskränkningar i arbetstagarnas fackliga rättigheter.

I svältkurens spår sprids myter som skapar misstro och fiende­skap mellan länder.

De våldsamma protesterna och de hårda orden oroar. Nu krävs att politikerna i Europa tar ansvar. Det innebär inte bara att skriva ut den beska medicinen, utan också att föra en dialog med hela befolkningen, förklara sina beslut och anstränga sig för att hitta lösningar som upplevs så rättvisa som möjligt.

Sverige gick under nittiotalskrisen igenom ett stålbad som till viss del påminner om dagens europeiska situation. Nedskärningar rev hål i det sociala skyddsnätet och ledde till utslagning från arbetsmarknaden.

Denna gång står vårt land på relativt stabil grund när krisens vindar blåser över Europa. Det gäller att utnyttja det på bästa sätt. Avtalsrörelsen måste ge ett utfall som håller efterfrågan uppe. Och regeringen bör bidra till att hjulen rullar genom att satsa på investeringar. Det behövs nya insatser – inte minst på kunskapsområdet.

När läkemedelsföretaget Astra Zeneca lägger ned sin forskning i Södertälje kan en offensiv satsning på akademiska tjänster vid regionens lärosäten göra det möjligt att slå vakt om kompetensen och öka chanserna för att nya jobb skapas i nya företag.

När arbetarna på Saab i Trollhättan förlorar sin jobb kan utbildning göra dem anställningsbara i andra branscher.

Våra skattepengar måste användas med försiktighet, så att vi inte drabbas av samma slags växande skuldberg som plågar våra grannländer. Men det betyder inte att de inte ska användas alls. Investeras de klokt dämpas konjunkturens svackor. Då spelar det offentliga just den viktiga roll som Europas fackförenings­rörelse efterlyser. 

Alexander Armiento,

Chefredaktör

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatskontoret vill uppmärksamma jävsproblematiken i offentlig förvaltning. Myndigheten har därför tagit fram en skrift som vänder sig till chefer och medarbetare i både statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter.
MigrationsverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för att myndigheten skickat ut ett beslut som inte var komplett, utan att informera mottagaren att det fanns fler än en sida i beslutet.
STNyhetFörra året minskade antalet yrkesverksamma medlemmar med över 600. Trots det slog förbundet rekord med drygt 10 000 medlemsinträden totalt. ”Hade inte katastrofen på Arbetsförmedlingen hänt så hade vi ökat ganska mycket”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
PolisenNyhetFrån slutet av februari blir sex månaders aspirantutbildning en obligatorisk del av polisutbildningen för civilanställda inom polisen. Syftet är att göra utbildningen bättre och mer användbar för Polisen och Säpo.
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, och Statskontoret bjuder in myndigheter att delta i ett projekt för att effektivisera myndigheternas administration. Målet är att ta fram en modell för att analysera myndigheternas administration.
RättsväsendetNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ett förbud att sprida bilder som tagits under rättegångar. Förslaget ska förhindra att olagliga bilder kommer ut och sprids på sociala medier.
TCONyhetAtt göra det lättare att byta bana under ett arbetsliv är en prioriterad fråga för TCO. Personligen har TCOs nya ordförande Therese Svanström inte gjort några stora omställningar under karriären, även om hon hoppat in i och ut ur politiken några gånger, berättar hon i en intervju i Publikt.
A-KASSANNyhetUtbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar siffror från Sveriges a-kassor.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsmiljöverket förvarnar Arbetsförmedlingen i region syd om att krav på arbetsmiljöåtgärder är på väg, bland annat vad gäller tydlighet om hur medarbetarna ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Kraven kommer efter en inspektion till följd av en anmälan från skyddsorganisationen i regionen.
PolisenNyhetEfter Säpochefen Klas Fribergs kritik mot hur regeringen hanterar frågan om lagring av information hos digitala meddelandetjänster säger digitaliseringsminister Anders Ygeman att han är beredd till ytterligare åtgärder.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Tolkcentralen i Region Stockholm nekade en döv man jobb som receptionist. Det slår Arbetsdomstolen fast sedan Unionen stämt arbetsgivaren, skriver tidningen Kollega.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på häktet i Göteborg har anmält till Justitieombudsmannen att personal ska ha ritat smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade på ägg som serverades till de intagna. Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att en internutredning pågår.
PolisenNyhetI en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft, enligt Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och att behålla personal.
LönerNyhetDe svenska kollektivavtalens lägsta löner påverkar hela arbetsmarknaden – även på arbetsplatser som inte har gällande kollektivavtal. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet till regeringen.
STATSBUDGETENNyhetRegeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna kommer att skjuta till extra pengar i vårändringsbudgeten till flera myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse. Det lämnade man besked om vid en presskonferens i dag.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.
MutorNyhetUnder 2019 dömdes 30 personer för mutbrott. Det framgår av en rapport från Institutet mot mutor. Korruptionsrisken är enligt institutet störst i mötet mellan privat och offentlig sektor.
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019, enligt organisationen Sveriges museer. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med föregående år.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.