Annons:
Anders Kjellberg, professor i sociologi vid Lunds universitet, har skrivit rapporten ”Den svenska modellen i fara? Fack, arbetsgivare och kollektivavtal på en föränderlig arbetsmarknad”. Bild:Kennet Ruona.
Fackligt
Nyhet
AVLinda Kling0 kommentarerTyck till!

Fackförbund fortsätter att tappa medlemmar

Andelen löntagare som är medlemmar i ett fackförbund fortsatte att sjunka under 2018. Organisationsgraden är större för tjänstemän än för arbetare – vilket är unikt för Sverige – och klyftan förväntas växa, enligt professor Anders Kjellberg.

Den fackliga organisationsgraden för tjänstemän i statlig sektor sjönk med två procentenheter mellan 2017 och 2018 till 67 procent. Det framgår  av Arena Idés rapport ”Den svenska modellen i fara? Fack, arbetsgivare och kollektivavtal på en föränderlig arbetsmarknad”, som släpps i dag. Författare är Anders Kjellberg, professor i sociologi vid Lunds universitet och en av landets ledande forskare om fackliga organisationer.

I rapporten redovisas medlemsutvecklingen i svenska fackförbund till och med 2018. Generellt sett fortsätter antalet arbetande medlemmar att minska, men minskningen är mindre bland tjänstemän än bland arbetare. Sammanlagt var 72 procent av tjänstemännen fackligt organiserade 2018, medan 59 procent av arbetarna var medlemmar i ett fackförbund. 2006 låg både arbetarnas och tjänstemännens organisationsgrad på 77 procent.

Enligt rapporten har ST tappat 9 300 yrkesaktiva medlemmar mellan 2006 och 2018, med den lägsta noteringen 2013. Sista december 2018 hade ST 800 färre yrkesaktiva medlemmar än samma datum föregående år. 

Orsakerna till tappen är många, men de kraftiga höjningarna av avgiften till a-kassorna 2007 och 2008 ledde till ett dramatiskt medlemsras för alla fackförbund, inte minst för arbetarfacken inom LO.

– De som tjänade minst fick betala mest i avgift, säger Anders Kjellberg om varför så många arbetare lämnade facken mellan 2007 och 2008.

Men trots att kostnaden för medlemskap i a-kassan delvis återställdes 2014, har skillnaderna i organisationsgrad mellan arbetare och tjänstemän fortsatt att växa. En rimlig förklaring är att arbetarfacken inte kan erbjuda sina medlemmar inkomstförsäkring i samma utsträckning som tjänstemannafacken.

Anders Kjellberg ser också fler faktorer som spelar roll. Bland annat utgörs arbetarna av en större andel unga och nyanlända än tjänstemännen, grupper som generellt sett har lägre organisationsgrad. Visstidsanställningar och deltidsanställningar är vanligare.

– Dessutom är många arbetarbranscher så kallade genomgångsbranscher där man jobbar något år innan man går vidare och då ser man kanske ingen idé med att gå med i facket, säger Anders Kjellberg.

En anledning till att även tjänstemännens organisationsgrad minskar just nu kan vara att högkonjunkturen innebär att fler upplever att de kan klara sig själva, menar han.

Hans analys är att om nedgången i facklig anslutning fortsätter i samma takt som de senaste åren så kommer endast hälften av arbetarna och två tredjedelar av tjänstemännen att vara medlemmar i facket 2023. Vilket ökar risken för att den fackliga normen i den svenska modellen börjar ifrågasättas.

På grund av att organisationsgraden på arbetsgivarsidan ligger på en hög, stabil nivå, liksom andelen anställda som täcks av kollektivavtal, så menar Anders Kjellberg att svenska modellen än så länge klarar sig ganska bra.

– Men då får den fackliga organisationsgraden inte gå ned så mycket mer, säger han.

För att vända trenden måste de fackliga organisationerna i större utsträckning än i dag prioritera både medlemsrekrytering och facklig aktivitet på arbetsplatserna, skriver han i rapporten.   

Bli den första att tycka till!
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
Fördjupning: TjänstemannaansvarFördjupningPolitikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte övertygade.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.