Annons:
Mer än 11 procent av Kriminalvårdens personal har en grundlön under 25 000 kronor i måna­den om arbetstiden omräknas till heltid. Tråkigt, tycker kollegerna Karin Skytt, Gabriel Hjelm och Mats Kärrström. Bild:Casper Hedberg
Löner
Nyhet
AVLinus Hellerstedt3 kommentarerTyck till!

Pressat löneläge på Kriminalvården

Löneläget på landets myndigheter ser mycket olika ut. Inom Kriminalvården har 11 procent av de anställda en heltidslön under 25 000 kronor, visar Publikts granskning. ”Man pratar om att vara en attraktiv arbetsgivare. Det blir ett mantra som ekar tomt”, säger Mats Kärrström, administratör på Beatebergsanstalten.

Jobbet inom Kriminalvården är värt en högre lön. Arbetstiden är som regel oregelbunden och ofta förlagd till helger, säger Mats Kärrström, ST-medlem och administratör på Beatebergs­anstalten i Trångsund söder om Stockholm.

– Som kriminalvårdare känner man sig inte direkt uppskattad eller får en massa beröm.

Publikt har undersökt hur stor andel av de anställda vid 50 statliga myndig­heter som har en lön under 25 000 kronor i månaden, om deras arbetstid omräknas till heltid. Så kallad timanställd personal är inkluderad. Kartläggningen gäller grundlönen – tillägg för exempelvis obekväm arbetstid är inte medräknade. En tabell över alla 50 myndigheter finns i slutet av artikeln.

15 av de 50 myndigheter som ingår i kartläggningen har ingen anställd i det löneläget. På nio myndigheter har mer än 5 procent av personalen en lön under 25 000 kronor.

Inom Kriminalvården är andelen över 11 procent, högst bland de tillfrågade myndigheterna.

Kriminalvårdaren och ST-medlemmen Gabriel Hjelm har jobbat på myndigheten sedan 2017. I november fick han en löne­ökning som gör att han precis passerar 25 000 kronor i grundlön per månad.

Han är inte förvånad över att hans arbets­givare hamnar högt på listan, eftersom många tjänster inom Kriminalvården inte kräver akademisk utbildning.

– Under 25 000 känns väl lågt, men samtidigt är det här också en myndighet som är representerad i hela landet, och ingångs­lönerna är lite lägre på andra ställen än här i Stockholm, säger han.

Kollegan Karin Skytt, även hon kriminal­vårdare och ST-medlem, är inne på sitt femte år inom myndigheten. Hon beskriver jobbet som psykiskt tungt och krävande. Det är förenat med ett visst mått av risk och man tar ibland med sig händelser hem och bearbetar dem efter arbetstid, säger hon.

– Man har inte direkt lönen som drivkraft för att stanna kvar inom yrket.

De tre kollegerna lyfter fram den höga personalomsättningen som en av de mest negativa effekterna av löneläget. Både att få personal att stanna kvar och att rekrytera försvåras med låga löner.

– Det begränsar antalet sökande eftersom man inte tycker att det är värt det. Högre löner skulle göra att man behöll kompetensen, säger Gabriel Hjelm.

Det låga löneläget bland de anställda leder också till att högre ingångs­löner upplevs som orättvisa. På Beatebergs­anstalten kan en nyanställd sommarjobbande kriminalvårdare gå in på en högre lön än en tillsvidareanställd som har jobbat i flera år, säger Gabriel Hjelm.

– Där ligger det stora skavsåret tror jag. Äldre lär upp nya på golvet som har högre lön än de själva.

Mats Kärrström har arbetat på Beateberg sedan 2007, och inom Kriminalvården i 35 år. Han delar Gabriel Hjelms uppfattning. Arbetsgivaren fokuserar på ingångslön snarare än löneökning, menar han.

– Ett slags ekorrhjul som är väldigt motivationsdödande, och som är en stor anledning till att personalomsättningen är hög. Det blir ofta droppen som får många att gå vidare, säger Mats Kärrström.

Per Sunneborn, ordförande för ST inom Kriminalvården, tror att löneläget gör det svårt för myndigheten att leva upp till ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare.

I kombination med den obekväma arbets­tiden blir det ännu svårare, säger han.

– Det är tråkigt. Vi jobbar med utsatta människor och det borde göras mer stimulerande, så att man kan attrahera och anställa rätt folk.

Sammantaget blir effekten att Kriminal­vården framstår som en genomgångsmyndighet på vägen till en annan statlig anställning, menar Per Sunneborn.

Martin Klaar, enhetschef på Kriminal­­­vårdens HR-avdelning, fram­håller att myndigheten tillämpar individuell lönesättning. Kriminalvården kan därför inte generellt beskrivas som en låglönemyndighet, anser han.

– Det kan bero på vad de personerna som ligger lägre har med sig in, kontra ­andra som kanske har jobbat inom liknande yrken eller som kanske har en akademisk utbildning.

Han påpekar också att det i gruppen som tjänar under 25 000 kronor finns många timanställda som jobbar i varierande utsträckning från månad till månad. Ungefär hälften av de närmare 1 500 personerna i gruppen är timanställda.

– Att vi har personer som har under 25 000 kronor kan vi konstatera. Varför det ser ut så kan jag inte uttala mig om. Utifrån att vi har individuell lönesättning så har vi en variation av lönenivåer, säger Martin Klaar.

En mer omfattande höjning av lönerna är också en politisk fråga, påpekar han.

– Ska vi få ett genomslag i att lyfta löner så är det svårt att göra det enbart inom de ramar som tilldelas oss, säger Martin Klaar.

Kollegerna Mats Kärrström, Karin Skytt och Gabriel Hjelm trivs med jobbet på Beatebergsanstalten trots löneläget. Eftersom det är en liten anstalt blir jobbet som administratör brett och omväxlande, säger Mats Kärrström.

Gabriel Hjelm kom till Kriminalvården från ett hantverksyrke. Med OB-tillägg får han ut ungefär lika mycket varje månad som tidigare.

– Sedan kanske man egentligen skulle ha lite till. Samtidigt är det här ju en verksamhet som styrs av en budget, säger han.

Karin Skytt uppskattar att det går att utvecklas och pröva nya tjänster.

– Men med tanke på det jobb man gör och hur mycket man kämpar skulle man gärna kunna tjäna lite mer. OB-ersättningen skulle också kunna vara högre. Det är långa dagar och helger, säger hon.


Fackliga företrädare vill se höjda löner på sina myndigheter

 • Migrations­verket har över 5 procent av de anställda en heltidslön under 25 000 kronor i månaden.

  – Det är illa, men jag är inte så förvånad, säger Sanna Norblad, ordförande för ST inom Migrationsverket.

  Sanna Norblad anser att det krävs ett omtag i hela myndigheten för att komma till rätta med löneläget.

  – Man måste öka ordentligt och bestämma sig för hur ingångslönerna ska se ut, så att man kan behålla folk.

  Personalomsättningen inom Migrationsverket är hög, och löneläget är en av orsakerna till det, enligt Sanna Norblad.

 • Vid Statens institutionsstyrelse, SiS, är andelen anställda med en heltidslön under 25 000 kronor i månaden strax över 5 procent. Thord Jansson, ordförande för ST inom SiS, är besviken men inte överraskad över siffrorna.

  – Det är ett signal­värde som inte är till nytta för myndigheten. Vi har hand om några av de mest utsatta personerna och gör ett väldigt avancerat jobb. Med tanke på det är en sådan lön ynklig, säger han.

  För att kunna höja lönerna skulle det krävas att Statens institutionsstyrelse får ökade anslag i budgeten, menar Thord Jansson.

 • Statistiska centralbyrån, SCB, har nästan 7 procent av personalen en lön under 25 000 kronor i månaden, om de deltidsarbetandes arbetstid omräknas till heltid.

  Krister Näsén, ordförande för ST inom SCB, är inte för­vånad över det. Löne­spridningen är stor på myndigheten, konstaterar han. En betydande grupp anställda arbetar med intervjuverksamhet.

  – Även om jag absolut tycker att det finns grupper som borde tjäna mer är det inte så konstigt att det är spridda skurar med tanke på den verksamhet vi bedriver, säger han.

Inlagt av Alexander Armiento fre, 02/07/2020 - 09:44
Hej Statligt anställd!
Tack för dina synpunkter på artikeln! Av praktiska skäl omfattar Publikts kartläggning inte samtliga statliga arbetsgivare, utan ett urval av 50 statliga myndigheter. Eftersom Swedavia inte är en myndighet utan ett statligt ägt bolag omfattas lönerna där inte av offentlighetsprincipen, vilket gör att det normalt inte är möjligt att få del av sådana uppgifter om de anställdas löner som myndigheterna är tvungna att lämna ut.

Men naturligtvis finns det skäl för Publikt att titta närmare på löneläget också på de arbetsplatser som inte är statliga myndigheter. Vi granskar vidare!

Med vänlig hälsning
Alexander Armiento, chefredaktör
Inlagt av Fernando Rojas fre, 02/07/2020 - 08:46
Det är faktiskt inte rätt motiverande. Att jobba med människor, framförallt i en grupp som är utsatt och behöver hjälp att komma till rätt sida av samhället, kräver vilja och engagemang, lönen är precis inte faktorn som ger motivation. Trots det finns det genuin intresse och styrka att göra jobbet, vilket gruppen uppskattar och visar tacksamhet och väl vilja till förändring. Höj våra löner!
Inlagt av Statligt anställd fre, 02/07/2020 - 08:41
Jobbar på Swedavia med en grundlön på 23000. Ni har inte tagit med hur många vi är på denna stora statliga myndighet med för låg lön...
MVH
rättsväsendetNyhetTvå jurister i Göteborg har startat en organisation som kostnadsfritt ska hjälpa personer som anser sig oskyldigt dömda. Oskyldighetsprojektet är en ideell organisation efter en amerikansk förebild.
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens generaldirektör Stefan Strömberg har beslutat att säga upp de lokala kollektivavtalen på myndigheten. Arbetsgivaren vill ha nya avtal som bättre motsvarar Kriminalvårdens behov, och som är anpassade till det centrala avtalet för myndigheterna. STs avdelningsordförande Per Sunneborn är inte förvånad, säger han till Publikt.
MedlingsinstitutetNyhetTrots stor medial uppmärksamhet kring förra årets hamnkonflikt och pilotstrejken sammanfattar Medlingsinstitutet förra året som lugnt. Generaldirektören Irene Wennemo anser att arbetsmarknadens parter tar ansvar. Nu blickar man framåt mot årets stora avtalsrörelse.
Fördjupning: avtalsrörelsenFördjupningI år får 2,8 miljoner anställda nya avtal om löner och villkor. Först ut är parterna i industrin, och det avtal de träffar lär sätta nivån även för STs medlemmar. Men industrins ”märke” har försvagats de senaste åren och kritiker vill se den svenska lönebildningen förändras.
OmlokaliseringNyhetFyra av de fem statliga myndigheter som föreslagits flytta jobb till Härnösand är negativa till förslaget, rapporterar SVT. Den femte myndigheten har ännu inte lämnat sitt remissvar.
ArbetsmiljöNyhet Regionala skyddsombud bör få utökad tillträdesrätt till alla arbetsplatser som har kollektiv­avtal. Det skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, tillsammans med ordförandena för fackförbunden Byggnads och IF Metall på DN Debatt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att återupprätta fast bemanning på kontoren i Pajala, Storuman, Vilhelmina, Jokkmokk och Hammarstrand. De fyra förstnämnda kontoren skulle enligt tidigare beslut enbart bemannas av tillrest personal för bokade möten, och kontoret i Hammarstrand skulle avvecklas.
ArbetsförmedlingenNyhetEn tidigare anställd vid Arbetsförmedlingen åtalsanmäls av myndigheten. Mannen ska enligt anmälan ha tagit emot 10 000 kronor för att hjälpa en arbetssökande med tillfälligt uppehållstillstånd att få jobb.
SocialförsäkringarNyhetAntalet personer som beviljats sjukersättning har enligt Försäkringskassans egen statistik aldrig varit så få som under förra året, skriver Arbetet. Totalt beviljades 5 478 personer sjukersättning under 2019.
MigrationsverketNyhetJustitiekanslern, JK, riktar kritik mot Migrationsverket för brister i samband med behandlingen av två asylsökande bröder från Afghanistan. Den ene brodern tog sitt liv när han fick avslag på asylansökan. Men JK anser inte att staten har något skadeståndsansvar för den kvarvarande yngre brodern.
StatsförvaltningNyhetI höstas efterlyste Riksrevisionen ett hårdare jobb från regeringens sida med att åtgärda problemen med föråldrade it-system hos myndigheter. Men regeringen, som nu har lämnat sitt svar till riksdagen, håller inte med och pekar på att flera åtgärder genomförts.
​SEXUELLA TRAKASSERIERNyhetParterna bör samverka för att få kollektivavtal som fokuserar på sexuella trakasserier, skriver juristen och tidigare jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus i en rapport från tankesmedjan Arena Idé. Hon framhåller Kanadas fackföreningsrörelse som en inspirationskälla.
MigrationsverketNyhetEn anställd vid Migrationsverket i Malmö som arbetade med att ge stöd till nyanlända asylsökande har dömts till fängelse för grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och rattfylleri. Myndigheten ser allvarligt på brotten och vill avskeda mannen.
DigitaliseringNyhetTCO drar nu igång en stor utbildningssatsning, riktad till hundratals medlemmar i tre medlemsförbund. Satsningen görs i samarbete med innovationsstiftelsen Nesta och Google i fem europeiska länder.
MutorNyhetEn tjänsteman på Transportstyrelsen har enligt Dagens Nyheter åtalsanmälts för misstänkt mutbrott. Men utredningen lades ned sedan preskriptionstiden gått ut. Tjänstemannen arbetar fortfarande kvar vid myndigheten.
SPÅRTRAFIKENNyhetFågelbajs och dun gör arbetsmiljön ohälsosam på flera tunnelbanestationer i Stockholm. Vid en station har man tvingats stänga av luftkonditioneringen för att undvika att andas in partiklar, skriver huvudskyddsombudet i en anmälan till Arbetsmiljöverket.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har hittills säkrat möjligheten till lokal närvaro på 99 av de 132 orter där myndigheten beslutat att avveckla kontor, enligt en ny rapport från myndigheten. Men ST inom Arbetsförmedlingen kritiserar att samarbetet med Statens servicecenter benämns som att man ”säkrat närvaron”.
POLISENNyhetJohanna Lindgrens provanställning vid Polisen avslutades med motiveringen att hon har dyslexi. Diskriminering, ansåg facket, som drev saken till Arbetsdomstolen. I början av mars kommer domen. ”Det är fortfarande mitt drömjobb, men jag har ingen tillit till Polisen som arbetsgivare längre”, säger Johanna Lindgren till Publikt.
DigitaliseringNyhetEfter en utvärdering föreslår Statskontoret att Digitaliseringsrådets kansli avvecklas och att den rådgivande uppgiften överförs till Regeringskansliet. Vissa andra uppgifter kan övertas av Myndigheten för digital förvaltning, anser Statskontoret.
SCBNyhetDen bristande kvaliteten i SCBs underlag har medfört fel som gjort att arbetskraftsundersökningarna har påverkats på ett allvarligt sätt, konstaterar myndigheten i en rapport till regeringen.
SPÅRTRAFIKENNyhetST och Arriva har nått en uppgörelse om ersättning till en spårvagnsförare som nekats sjuklön under sjukutredning. ST ansåg att kollektivavtalets regler innebar att arbetsgivaren var skyldig att betala sjuklön – men Arriva höll inte med. ”Medlemmen ville ha ett avslut”, säger STs jurist Joakim Lindqvist till Publikt.
KriminalvårdenNyhetDomstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården, meddelade justitieminister Morgan Johansson vid en presskonferens i dag. "Jag är mån om en god relation med de fackliga organisationerna", säger Martin Holmgren till Publikt.
StatsförvaltningNyhetRegeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över och ge förslag på förändringar i miljöledningsförordningen. Syftet är att stärka de statliga myndigheternas miljöarbete.
DemokratiNyhetRegeringen har tillsatt en parlamentarisk utredning som ska utreda ett starkare skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. I uppdraget ingår också att utreda möjligheterna för ett förbud mot medlemskap i terrororganisationer.
SCBNyhetYtterligare ett av de företag som SCB anlitar för att göra telefonintervjuer till sina undersökningar, Mind, har haft stora problem med leveranser och kvalitet, rapporterar SVT. Tidigare har myndigheten meddelat att man bryter med leverantören Evry på grund av kvalitetsproblem.
KriminalvårdenNyhetFacken inom Kriminalvården har i ett öppet brev uttryckt sin oro över beläggningssituationen och samtidigt riktat tuff kritik mot arbetsgivaren på flera punkter. Nu svarar ledningen på kritiken och lovar samtidigt nya platser med start redan under våren.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar skarp kritik mot att Försäkringskassan inte lyckats få bukt med de långa handläggningstiderna inom omprövningsverksamheten – trots upprepade påtryckningar.