Annons:
Mer än 11 procent av Kriminalvårdens personal har en grundlön under 25 000 kronor i måna­den om arbetstiden omräknas till heltid. Tråkigt, tycker kollegerna Karin Skytt, Gabriel Hjelm och Mats Kärrström. Bild:Casper Hedberg
Löner
Nyhet
AVLinus Hellerstedt3 kommentarerTyck till!

Pressat löneläge på Kriminalvården

Löneläget på landets myndigheter ser mycket olika ut. Inom Kriminalvården har 11 procent av de anställda en heltidslön under 25 000 kronor, visar Publikts granskning. ”Man pratar om att vara en attraktiv arbetsgivare. Det blir ett mantra som ekar tomt”, säger Mats Kärrström, administratör på Beatebergsanstalten.

Jobbet inom Kriminalvården är värt en högre lön. Arbetstiden är som regel oregelbunden och ofta förlagd till helger, säger Mats Kärrström, ST-medlem och administratör på Beatebergs­anstalten i Trångsund söder om Stockholm.

– Som kriminalvårdare känner man sig inte direkt uppskattad eller får en massa beröm.

Publikt har undersökt hur stor andel av de anställda vid 50 statliga myndig­heter som har en lön under 25 000 kronor i månaden, om deras arbetstid omräknas till heltid. Så kallad timanställd personal är inkluderad. Kartläggningen gäller grundlönen – tillägg för exempelvis obekväm arbetstid är inte medräknade. En tabell över alla 50 myndigheter finns i slutet av artikeln.

15 av de 50 myndigheter som ingår i kartläggningen har ingen anställd i det löneläget. På nio myndigheter har mer än 5 procent av personalen en lön under 25 000 kronor.

Inom Kriminalvården är andelen över 11 procent, högst bland de tillfrågade myndigheterna.

Kriminalvårdaren och ST-medlemmen Gabriel Hjelm har jobbat på myndigheten sedan 2017. I november fick han en löne­ökning som gör att han precis passerar 25 000 kronor i grundlön per månad.

Han är inte förvånad över att hans arbets­givare hamnar högt på listan, eftersom många tjänster inom Kriminalvården inte kräver akademisk utbildning.

– Under 25 000 känns väl lågt, men samtidigt är det här också en myndighet som är representerad i hela landet, och ingångs­lönerna är lite lägre på andra ställen än här i Stockholm, säger han.

Kollegan Karin Skytt, även hon kriminal­vårdare och ST-medlem, är inne på sitt femte år inom myndigheten. Hon beskriver jobbet som psykiskt tungt och krävande. Det är förenat med ett visst mått av risk och man tar ibland med sig händelser hem och bearbetar dem efter arbetstid, säger hon.

– Man har inte direkt lönen som drivkraft för att stanna kvar inom yrket.

De tre kollegerna lyfter fram den höga personalomsättningen som en av de mest negativa effekterna av löneläget. Både att få personal att stanna kvar och att rekrytera försvåras med låga löner.

– Det begränsar antalet sökande eftersom man inte tycker att det är värt det. Högre löner skulle göra att man behöll kompetensen, säger Gabriel Hjelm.

Det låga löneläget bland de anställda leder också till att högre ingångs­löner upplevs som orättvisa. På Beatebergs­anstalten kan en nyanställd sommarjobbande kriminalvårdare gå in på en högre lön än en tillsvidareanställd som har jobbat i flera år, säger Gabriel Hjelm.

– Där ligger det stora skavsåret tror jag. Äldre lär upp nya på golvet som har högre lön än de själva.

Mats Kärrström har arbetat på Beateberg sedan 2007, och inom Kriminalvården i 35 år. Han delar Gabriel Hjelms uppfattning. Arbetsgivaren fokuserar på ingångslön snarare än löneökning, menar han.

– Ett slags ekorrhjul som är väldigt motivationsdödande, och som är en stor anledning till att personalomsättningen är hög. Det blir ofta droppen som får många att gå vidare, säger Mats Kärrström.

Per Sunneborn, ordförande för ST inom Kriminalvården, tror att löneläget gör det svårt för myndigheten att leva upp till ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare.

I kombination med den obekväma arbets­tiden blir det ännu svårare, säger han.

– Det är tråkigt. Vi jobbar med utsatta människor och det borde göras mer stimulerande, så att man kan attrahera och anställa rätt folk.

Sammantaget blir effekten att Kriminal­vården framstår som en genomgångsmyndighet på vägen till en annan statlig anställning, menar Per Sunneborn.

Martin Klaar, enhetschef på Kriminal­­­vårdens HR-avdelning, fram­håller att myndigheten tillämpar individuell lönesättning. Kriminalvården kan därför inte generellt beskrivas som en låglönemyndighet, anser han.

– Det kan bero på vad de personerna som ligger lägre har med sig in, kontra ­andra som kanske har jobbat inom liknande yrken eller som kanske har en akademisk utbildning.

Han påpekar också att det i gruppen som tjänar under 25 000 kronor finns många timanställda som jobbar i varierande utsträckning från månad till månad. Ungefär hälften av de närmare 1 500 personerna i gruppen är timanställda.

– Att vi har personer som har under 25 000 kronor kan vi konstatera. Varför det ser ut så kan jag inte uttala mig om. Utifrån att vi har individuell lönesättning så har vi en variation av lönenivåer, säger Martin Klaar.

En mer omfattande höjning av lönerna är också en politisk fråga, påpekar han.

– Ska vi få ett genomslag i att lyfta löner så är det svårt att göra det enbart inom de ramar som tilldelas oss, säger Martin Klaar.

Kollegerna Mats Kärrström, Karin Skytt och Gabriel Hjelm trivs med jobbet på Beatebergsanstalten trots löneläget. Eftersom det är en liten anstalt blir jobbet som administratör brett och omväxlande, säger Mats Kärrström.

Gabriel Hjelm kom till Kriminalvården från ett hantverksyrke. Med OB-tillägg får han ut ungefär lika mycket varje månad som tidigare.

– Sedan kanske man egentligen skulle ha lite till. Samtidigt är det här ju en verksamhet som styrs av en budget, säger han.

Karin Skytt uppskattar att det går att utvecklas och pröva nya tjänster.

– Men med tanke på det jobb man gör och hur mycket man kämpar skulle man gärna kunna tjäna lite mer. OB-ersättningen skulle också kunna vara högre. Det är långa dagar och helger, säger hon.


Fackliga företrädare vill se höjda löner på sina myndigheter

 • Migrations­verket har över 5 procent av de anställda en heltidslön under 25 000 kronor i månaden.

  – Det är illa, men jag är inte så förvånad, säger Sanna Norblad, ordförande för ST inom Migrationsverket.

  Sanna Norblad anser att det krävs ett omtag i hela myndigheten för att komma till rätta med löneläget.

  – Man måste öka ordentligt och bestämma sig för hur ingångslönerna ska se ut, så att man kan behålla folk.

  Personalomsättningen inom Migrationsverket är hög, och löneläget är en av orsakerna till det, enligt Sanna Norblad.

 • Vid Statens institutionsstyrelse, SiS, är andelen anställda med en heltidslön under 25 000 kronor i månaden strax över 5 procent. Thord Jansson, ordförande för ST inom SiS, är besviken men inte överraskad över siffrorna.

  – Det är ett signal­värde som inte är till nytta för myndigheten. Vi har hand om några av de mest utsatta personerna och gör ett väldigt avancerat jobb. Med tanke på det är en sådan lön ynklig, säger han.

  För att kunna höja lönerna skulle det krävas att Statens institutionsstyrelse får ökade anslag i budgeten, menar Thord Jansson.

 • Statistiska centralbyrån, SCB, har nästan 7 procent av personalen en lön under 25 000 kronor i månaden, om de deltidsarbetandes arbetstid omräknas till heltid.

  Krister Näsén, ordförande för ST inom SCB, är inte för­vånad över det. Löne­spridningen är stor på myndigheten, konstaterar han. En betydande grupp anställda arbetar med intervjuverksamhet.

  – Även om jag absolut tycker att det finns grupper som borde tjäna mer är det inte så konstigt att det är spridda skurar med tanke på den verksamhet vi bedriver, säger han.

Inlagt av Alexander Armiento fre, 02/07/2020 - 09:44
Hej Statligt anställd!
Tack för dina synpunkter på artikeln! Av praktiska skäl omfattar Publikts kartläggning inte samtliga statliga arbetsgivare, utan ett urval av 50 statliga myndigheter. Eftersom Swedavia inte är en myndighet utan ett statligt ägt bolag omfattas lönerna där inte av offentlighetsprincipen, vilket gör att det normalt inte är möjligt att få del av sådana uppgifter om de anställdas löner som myndigheterna är tvungna att lämna ut.

Men naturligtvis finns det skäl för Publikt att titta närmare på löneläget också på de arbetsplatser som inte är statliga myndigheter. Vi granskar vidare!

Med vänlig hälsning
Alexander Armiento, chefredaktör
Inlagt av Fernando Rojas fre, 02/07/2020 - 08:46
Det är faktiskt inte rätt motiverande. Att jobba med människor, framförallt i en grupp som är utsatt och behöver hjälp att komma till rätt sida av samhället, kräver vilja och engagemang, lönen är precis inte faktorn som ger motivation. Trots det finns det genuin intresse och styrka att göra jobbet, vilket gruppen uppskattar och visar tacksamhet och väl vilja till förändring. Höj våra löner!
Inlagt av Statligt anställd fre, 02/07/2020 - 08:41
Jobbar på Swedavia med en grundlön på 23000. Ni har inte tagit med hur många vi är på denna stora statliga myndighet med för låg lön...
MVH
ArbetsförmedlingenNyhetRekordmånga nyinskrivna samtidigt som Arbetsförmedlingens anställda har ett tufft fjolår bakom sig. ”Det är otroligt pressat just nu”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen.
ArbetsmiljöverketNyhetArbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska vilka icke CE-märkta personliga skyddsutrustningar för exempelvis sjukvården som ska få användas i Sverige.
STNyhetI mars fick ST 1 074 nya yrkesaktiva medlemmar, vilket är rekord för en enskild månad för förbundets del. ”Det är ett kvitto på att vi uppfattas som något som innebär trygghet och stöd i tider av förändring”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
ArbetsmarknadNyhetSedan 1 mars har mer än 49 500 personer varslats om uppsägning. Bara under den senaste veckan har antalet nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen ökat med 25 350 personer.
LuftfartNyhetRegeringen har beslutat om en tillfällig allmän trafikplikt på ett åtta flygförbindelser till och från Stockholm. Syftet är att säkerställa en grundläggande trafikservice till Visby och sju Norrlandsstäder.
CoronaNyhetArbetsgivarverket tipsar medlemmar och anställda om de webbaserade utbildningar som finns tillgängliga på myndighetens webbplats. Där finns bland annat kurser för ledare, arbetsgivare och handledare.
MigrationsverketNyhetCoronaviruset skapar oro bland anställda på Migrationsverkets förvar, inte minst sedan både intagna och medarbetare testats positivt. Facket vill därför se ett tillfälligt stopp av nya intagna. Arbetsgivaren nöjer sig med besöksförbud och färre intagna per rum.
SkatteverketNyhetEn tidigare handläggare på Skatteverket misstänks för dataintrång och förfalskningsbrott och anmäls nu till åtal av myndighetens personalansvarsnämnd.
DigitaliseringNyhetDigitala möten är ett viktigt inslag i arbetet för klimatsmart samarbete inom Norden. Slutsatsen redovisas i forskningsstudien Diginord som bygger på nordiska erfarenheter av digitalt samarbete.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för brister i hanteringen av en enskilds begäran att få ut allmänna handlingar. Migrationsverket webbplats har haft felaktig och vilseledande information om detta, slår JO fast.
KriminalvårdenNyhetSjukfrånvaron bland de anställda på Kriminalvårdens anstalt Salberga är just nu dubbelt så hög som normalt, rapporterar SVT. På sikt kan det enligt anstaltsledningen leda till att läget blir ansträngt.
StatsförvaltningNyhetDe statliga myndigheterna har överlag en betryggande intern styrning och kontroll, enligt Ekonomistyrningsverkets årliga uppföljning. Enligt myndigheten behöver myndigheterna dock förbättra sina revisionsplaner.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn arbetsförmedlare i södra Sverige har avskedats och åtalsanmälts anklagad för sexuella trakasserier mot en arbetssökande. STs förbundsjurist Veera Littmarck anser att avskedandet är felaktigt och ST stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, AD.
SKANSENNyhetI onsdags kom fack och arbetsgivare överens om korttidspermitteringar för Skansens anställda. Vilka medarbetare som berörs och i vilken omfattning är inte klart än, säger Susann Segerman, vice ordförande för ST inom Skansen.
CoronaNyhetRiksantikvarieämbetets kulturvårdslaboratorium i Visby har börjat tillverka handsprit till sjukvården. Laboratoriet är välutrustat och kommer snarast att börja leverera den nya produkten, uppger SRs Kulturnytt.
TrafikverketNyhetTrafikverkets underhåll av den svenska järnvägen är ineffektiv, enligt en utredning som överlämnats till regeringen. Myndigheten behöver utföra mer i egen regi för att öka den egna kompetensen, anser utredaren.
FörmånerNyhetBara en bråkdel av de statliga myndigheterna erbjuder medarbetarna subventionerade måltider. Men på Post- och telestyrelsen säger HR-specialist Linn Arnewing att matsubventionen är en del av myndighetens arbete för en bättre hälsa.
STNyhetEn högre förtroendevald inom ST har polisanmälts för ”sexuella kränkningar på arbetet” och har nu tagit en timeout från sina fackliga uppdrag. ”Förbundet ser mycket allvarligt på det här”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt. Den förtroendevalde nekar till anklagelserna.
STNyhetPolismyndigheten tycker inte att engagemanget i ett fastighetsbolag går att kombinera med en anställning. ST ser annorlunda på saken och vill nu att frågan prövas i Arbetsdomstolen. ”Vi har väldigt svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna skada Polisen”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.
RiksrevisionenNyhetRiksrevisionen inleder en granskning av regeringens arbete för att minska administrationen inom statsförvaltningen. Granskningen ska svara på om förändringarna lett till utrymme för kärnverksamheten.
KulturNyhetRegeringen tidigarelägger utbetalningen av statliga bidrag till vissa institutioner, bland dem Skansen, för att snabbt stärka deras likviditet i den ekonomiska kris som följt i coronakrisens spår.
HÖGSKOLANNyhetPå grund av risken för spridning av coronaviruset bedriver landets universitet och högskolor mycket av verksamheten på distans. ”Det är dött här på campus, väldigt tomt”, säger Karin Magnusson, ordförande för ST inom Södertörns högskola, till Publikt.
PolisenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Polismyndigheten för att den satt sig över två beslut från Statens överklagandenämnd i samband med rekryteringen av chefer till Nationella operativa avdelningen, NOA.
SiSNyhetVården vid de institutioner som drivs av Statens institutionsstyrelse, SiS, brister i likvärdighet. Den slutsatsen drar Statskontoret efter en myndighetsanalys. Men Statskontoret ser också en positiv utveckling.
KRIMINALVÅRDENNyhetEtt första fall av covid-19 har nu konstaterats inom Kriminalvården, rapporterar Sveriges Radios Ekot. Kriminalvården vill inte uppge om den smittade tillhör personalen eller är intagen, av patientsekretesskäl.
CoronaNyhetI ett nytt krispaket föreslår regeringen med stöd av Centern och Liberalerna att fler ska få möjlighet till a-kassa och att Arbetsförmedlingen ska få mer pengar. Dessutom vill man se mer utbildning för varslade och uppsagda.
TrafikverketNyhetPå grund av coronapandemin har Trafikverket stoppat bokning av teoriprov för bil, motorcykel och moped fram till 4 maj. I Stockholm har 8 000 bokade prov avbokats, skriver TT.
CORONANyhetFacken inom statsförvaltningen och Arbetsgivarverket har tecknat ett tillfälligt kollektivavtal som tillåter 40 extra övertidstimmar per månad för statsanställda. Skälet är den situation som råder på grund av coronapandemin. Avtalet gäller i tre månader.
ArbetsmiljöNyhetKolleger som prasslar med papper eller sorl från ett öppet kontorslandskap. Det kan vara två situationer som stör människor med ljudintolerans, en okänd men ganska vanlig sjukdom, visar en ny avhandling från institutionen för psykologi vid Umeå universitet.
CoronaNyhetInställda körkortsprov och domstolsförhandlingar, videoundervisning på universitet, uppskjutna förrättningar samt fler ansökningar om vård av barn. Coronapandemin får konsekvenser på statliga arbetsplatser, och många planerar just nu för ännu hårdare prioriteringar.
ForskningNyhetSamhällsinformation till nyanlända blir kraftigt förenklad, därför att de som tar fram materialet tar större hänsyn till hur beställande politiker ska reagera än till vad de nyanlända behöver, enligt en ny studie.
PolisenNyhetEn gränskontrollant som blev påkommen med metadon på jobbet åtalas för ringa narkotikabrott. Om mannen döms kan han förlora sin anställning.
DomstolarnaNyhetRegeringen skjuter upp den planerade kvällsberedskapen vid landets tingsrätter som skulle inletts den här veckan. Införandet skjuts fram till 1 september på grund av coronapandemin.
ArbetsförmedlingenNyhetI en gemensam debattartikel kräver företrädare för TCO, LO och Saco att Arbetsförmedlingens pilotprojekt Krom, Kundval rusta och matcha, stoppas tills vidare. Resurser behöver riktas till beprövade insatser som fungerar, anser de.
MigrationsverketNyhetAnställda på Migrationsverket i Sundbyberg har klagat på riskerna för smittspridning i väntrummet. Efter kritik och påtryckningar tar myndigheten nu till flera åtgärder för att öka säkerheten i lokalerna.
POLISENNyhetEn anställd på Polisens hittegodsavdelning i södra Sverige får dagsböter och villkorlig dom sedan hon gripits på bar gärning när hon stulit pengar ur ett skåp på sin arbetsplats.
ArbetsmiljöverketNyhetCoronasmittan gör att Arbetsmiljöverket väljer att avvakta med inspektioner i flera branscher. Myndigheten vill undvika risken för smitta och skona arbetsgivare som redan är hårt pressade av pandemin.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen har uppdragit åt en särskild utredare att se över sjuk- och aktivitetsersättningen. Syftet är att ge fler människor möjlighet att försörja sig med eget arbete utifrån sin arbetsförmåga.
SjukpenningNyhetFörsäkringskassan begär inte längre läkarintyg av den som ansöker om sjukpenning inför den tredje veckan, då betalningsansvaret går över från arbetsgivaren till myndigheten. Skälet är att vården är satt under press, skriver Försäkringskassan i ett pressmeddelande.
STNyhetOsäkerheten kring coronapandemin gör att STs förbundsstyrelse nu väljer att föreslå att kongressen som skulle hållits i slutet av maj i stället flyttas till hösten. ”Det känns jättetråkigt, men det går inte att göra på något annat sätt”, säger förbundsordförande Britta Lejon.